Project Description

Viherkattoprojekti Ahlmanilla

Viherkatoksi kutsutaan rakennuksen kattoa, jonka päällä on elävää kasvillisuutta. Kauniin ulkonäön lisäksi viherkatoilla on monia muita hyötyjä, sillä se suojaa kattorakenteita, vaimentaa ääniä, parantaa talon energiataloutta, lisää ympäristön viihtyvyyttä, houkuttelee pölyttäjiä, kompensoi hiilijalanjälkeä, parantaa kaupunki-ilmaa, sitoo raskasmetalleja ja vähentää hulevesien kokonaismäärää, jolloin hulevedet eivät rasita viemärijärjestelmiä.

Viherkatot jaetaan kasvillisuuden mukaan erilaisiin tyyppeihin. Viherkattotyypin valintaan vaikuttavat mm. katon käyttötarkoitus ja kaavamääräykset sekä katon kantavuus. Eri tyyppejä voidaan myös yhdistellä samalle katolle.

Ahlmanin viherkattoprojekti sai alkunsa Ahlmanin viher- sekä kukka- ja puutarhakauppa-alojen opiskelijoiden kestävän kehityksen ja EPLUG-hankkeen tehtävänannosta. Opiskelijat olivat kiinnostuneet viherkattojen vaikutuksesta hulevesien hallinnassa. Ahlmanin puutarhan vajan katto oli sopiva paikka viherkattoprojektille.

Viherkatto, Ahlman

Viherkatto, Ahlman

Toteutuksen vaiheet

Projekti lähti liikkeelle viherkaton rakennusteknisiin ominaisuuksiin sekä kasveihin ja kasvualustoihin perehtymisestä ja suunnittelusta sekä tulevien yhteistyökumppanien kontaktoinnista. Syksyllä 2021 viheralan opiskelijat tekivät katon kasvualustan pohjatyöt ja kukka- ja puutarhakauppa-alan opiskelijat valitsivat ja hakivat katolle tulevat kasvit Ahlmanin perinnepihalta. Näin ollen viherkaton kasvit ovat Pirkanmaan perinnekasvikantaa. Samalla testataan myös mitkä perennalajikkeet ovat viherkatoilla käyttökelpoisia maksaruohojen lisäksi. Viherkatolle sijoitettiin myös puu, joka toimii biodiversiteettipalikkana tuoden suojaa ja ravintoa hyönteisille.

Viherkattoa huolletaan tarpeen mukaan ja keväällä 2022 opiskelijat tarkistavat kuinka kasvit ovat selvinneet talvesta. Opiskelijoiden toiveena on, että tulevaisuudessa viherkatot ja -seinät ja muu kaupungin viherryttäminen integroitaisiin uudisrakentamiseen.

 

 

Viherkattoprojektissa mukana olleet opiskelijat:

Maarit Koivumäki, Marika Koskiranta, Marja-Leena Kukkonen, Aaron Kulomaa, Suvi Kuusisto, Anne Lamminaho, Tilda Leppälä, Linnea Taivasmaa

Lisää hankkeesta

EPLUG

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje

Seuraa somessa