KASVIESITTELYT
VANHAT KONSTIT

 

PIRKANMAAN PERINNEPIHA 


Perinnekasveissa elää menneisyys ja tulevaisuus

Perinnekasveihin liittyy muistoja lapsuudesta ja muistumia eletyistä hetkistä. Vanhat kasvikannat ovat myös kestäviä ja helppohoitoisia, eli nykyaikaisen pihanhoitajan unelmakasveja.

Pirkanmaan perinnepiha oppimisympäristö –hankkeessa kerättiin kasveja ja kasvimuistoja sekä tallennettiin Pirkanmaalaista puutarhakulttuuria. Hankkeessa luotiin Ahlmanin mäelle monipuolisesti käytettävissä oleva, yleisölle avoin perinnekasvien ja pirkanmaalaisen puutarhakulttuurin näytealue.


Perinnekasvien merkitys nykypäivänä

Maatiaiskasveilla on arvoa osana kulttuuriperintöä sekä geenipankkina. Perinnekasveilla on sijansa myös suomalaisessa ruokakulttuurissa katoamassa olevina tai jo kadonneina makuina. Vanha, mutta edelleen elävä ja juuri nyt vahvassa nousussa oleva ajatus lähiruuasta ja oman ruuan kasvattamisesta löytää lähtökohtansa perinnepihoilta. Uutena näkökulmana on Green Care -ajattelu, joka tarkoittaa luonnon ja maaseudun hyödyntämistä hyvinvoinnin lähteenä. Perinnepihan aistielämykset lisäävät henkistä hyvinvointia ja pihaa voidaankin käyttää eri alojen osaamisvarantona.


Hanke

Pirkanmaan perinnepiha oppimisympäristö –hankkeen tavoitteena oli rakentaa Ahlmanille kaikille avoin oppimisympäristö perinnekasveista ja niiden käytöstä niin perinteisissä pihapiireissä kuin nykyaikaisillakin pihoilla.

Hankkeen merkittävin kohderyhmä oli Ahlmanin organisaatio ja sen toiminta. Perinnepihaan liittyviä opintokokonaisuuksia sisällytettiin ja sisällytetään opetussuunnitelmiin esimerkiksi hotraca- ja luonnonvara-alalla, ja siten vaikutukset Ahlmanin toiminnassa ovat pysyviä. Samalla on kehitetty yhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden, etenkin ympäristöalan sekä sosiaali- ja terveysalan osaajia sekä hyvinvointi- ja elämyspalveluiden tuottajia kouluttavien tahojen kanssa.

Hankkeen lopputuloksena syntynyt oppimisympäristö hyödyttää useita välillisiä kohderyhmiä. Erityisesti perinnepiha palvelee puutarha-alan opiskelijoita ja puutarhaharrastajia. Lisäksi se mahdollistaa perinnetiedon siirtäminen lapsille ja nuorille, Tampereen seudulle muualta muuttaneille ja maahanmuuttajille. Varsinkin pirkanmaalaisilla maaseutumatkailun ja ruokatuotannon pienyrityksillä on mahdollisuus saada uutta osaamista käyttöönsä.


Rahoitus

Pirkanmaan liitto myönsi Ahlmanin koulun säätiölle rahoitusta hankkeen toteuttamiseen Euroopan aluekehitysrahastosta. Myös Tampereen kaupunki osallistui rahoitukseen. Hanke alkoi 1.1.2011 ja päättyi 31.12.2013.