Biointensiivisen viljelymetodologian penkkiviljelmä

Ahlmanin pihapiiriin perustetaan biointensiiviiseen viljelymetodologiaan pohjautuva, 1000 m2 monipuolinen ja pysyvä penkkiviljelmä. Regeneratiivisen, eli uudistavan maanviljelyn periaatteet ovat keskeisessä roolissa. Vähäisellä maanmuokkauksella ja omalla karjanlantakompostilla pidetään maaperä elävänä ja ravinteikkaana. Puutarha, jossa jokainen neliömetri on suunnitelmallisesti tehokkaassa käytössä, tulee toimimaan skaalattavana esimerkkinä sekä ammatti- että kotipuutarhaviljelijöille.

Penkkiviljelmän työstäminen aloitettiin vuoden 2021 keväällä ja sen kehittäminen jatkuu keväällä 2022. Viljelmä on osa Fusilli-hankkeen Tampereen Living Lab -kokonaisuutta.

Siemenet

Regeneratiivisen maanhoidon ja kasvinviljelymetodologian periaatteiden lisäksi myös kasvatettavien kasvien siemenet, niiden alkuperä ja avopölytteisyys nousevat Ahlmanin penkkiviljelmän viljelyvastaava Oskari Pikkaraisen arvomaailmassa erittäin korkeaan asemaan. Siementen tuottamisen taito sekä paikallisten kantojen ja lajikkeiden ylläpito ovat jääneet Suomessa viime vuosisadan aikana muutaman yhdistyksen ja kaupallisen toimijan harteille. Voidaankin kysyä, että kuinka moni suomalainen puutarhuri on nähnyt toisena vuonna kukkivan porkkanan? Tai kuinka moni on ollut istuttamassa kokonaisia keräkaaleja peltoon ja ripustanut siemenkodista notkuvia kasvustoja aitan kattoon kuivumaan?

Siementuotantoon tutustunut viljelijämme on viljelysuunnitelmaa laatiessaan pyrkinyt tekemään valintoja mahdollisimman pitkälti kotimaisen siementarjonnan ja lajikevaihtoehtojen mukaan. Avopölytteisiä lajikkeita on valittu luonnonmukaisuuden lisäksi myös siksi, jotta omien siementen kerääminen sekä lisääminen puutarhalla olisi mahdollista. Jo ensimmäisenä vuonna penkkiviljelmällä kasvaa myös Oskarin itsensä tuottamia ja keräämiä, lähinnä yksivuotisten kukkakasvien, siemeniä.

Oskari Pikkarainen

Siemenet kuvassa:
#Siementarha / www.siementarha.fi
#Maatiainen / www.maatiainen.fi
#Synergisticfarm / www.instagram.com/synergisticfarm
#bingenheimersaatgut / www.bingenheimersaatgut.de
#harvestyourownseeds

Videomateriaalia penkkiviljelmästä

Tutustu hankkeeseen

FUSILLI

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje

Tapahtumia ja uutisia

Ajankohtaista

Seuraa somessa

Fusilli-hankkeen logo

EU:n lippu

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No. 101000717.