Biointensiivisen viljelymetodologian penkkiviljelmä

Ahlmanin pihapiiriin perustetaan biointensiiviiseen viljelymetodologiaan pohjautuva, 1000 m2 monipuolinen ja pysyvä penkkiviljelmä. Regeneratiivisen, eli uudistavan maanviljelyn periaatteet ovat keskeisessä roolissa. ”No till” -menetelmällä ja omalla karjanlantakompostilla pidetään maaperä elävänä ja ravinteikkaana. Puutarha, jossa jokainen neliömetri on suunnitelmallisesti tehokkaassa käytössä, tulee toimimaan skaalattavana esimerkkinä sekä ammatti- että kotipuutarhaviljelijöille. Penkkiviljelmän työstäminen aloitetaan vuoden 2021 keväällä.

Siemenet

Regeneratiivisen maanhoidon ja kasvinviljelymetodologian periaatteiden lisäksi myös kasvatettavien kasvien siemenet, niiden alkuperä ja avopölytteisyys nousevat Ahlmanin penkkiviljelmän viljelyvastaava Oskari Pikkaraisen arvomaailmassa erittäin korkeaan asemaan. Siementen tuottamisen taito sekä paikallisten kantojen ja lajikkeiden ylläpito ovat jääneet Suomessa viime vuosisadan aikana muutaman yhdistyksen ja kaupallisen toimijan harteille. Voidaankin kysyä, että kuinka moni suomalainen puutarhuri on nähnyt toisena vuonna kukkivan porkkanan? Tai kuinka moni on ollut istuttamassa kokonaisia keräkaaleja peltoon ja ripustanut siemenkodista notkuvia kasvustoja aitan kattoon kuivumaan?

Siementuotantoon tutustunut viljelijämme on viljelysuunnitelmaa laatiessaan pyrkinyt tekemään valintoja mahdollisimman pitkälti kotimaisen siementarjonnan ja lajikevaihtoehtojen mukaan. Avopölytteisiä lajikkeita on valittu luonnonmukaisuuden lisäksi myös siksi, jotta omien siementen kerääminen sekä lisääminen puutarhalla olisi mahdollista. Jo ensimmäisenä vuonna penkkiviljelmällä kasvaa myös Oskarin itsensä tuottamia ja keräämiä, lähinnä yksivuotisten kukkakasvien, siemeniä.

Siemenet kuvassa:
#Siementarha / www.siementarha.fi
#Maatiainen / www.maatiainen.fi
#Synergisticfarm / www.instagram.com/synergisticfarm
#bingenheimersaatgut / www.bingenheimersaatgut.de
#harvestyourownseeds

Videomateriaalia penkkiviljelmästä

logo, vihreä ja sininen teksti fusilli
EU:n lippu, sininen tausta keltaiset tähdet ympyrässä