Etusivu/Alkutuotanto/Suomenkarja/Suomenkarjan jalostus

Suomenkarjan jalostuksen erityispiirteistä

Suomenkarjan jalostus ei periaatteessa poikkea muiden nautarotujen jalostuksesta, mutta siinä on huomioitava muutama erityispiirre. Jalostukseen käytettävien eli tarkkailuseurantaan kuuluvien lehmien määrä on pieni, jolloin tulee huomioitavaksi rodun sukulaisuus ja sukusiitos.

Omatoimisesti sonnien valintaa tehdessä kannattaa hyödyntää netin kautta saatavia tietoja, kuten Faban sonnihauista, joko parhaat sonnit listalta sk-sonnit tai WwwSonni-hausta nimellä etsien. Ensin kannattaa kartoittaa mahdolliset sonnit, jotka eivät ole lehmän kanssa samaa sukua ja sitten etsiä niistä paras mahdollinen sonni.

Ostoeläimistä kannattaa pyrkiä selvittämään eläimen taustaa, millaisia lehmiä aiemmat polvet ovat olleet. Jos karjanomistajalla on MinunMaatilani-ohjelmaan tunnukset, kannattaa mennä sen kautta ProAgrian sivustolle ja katsoa lehmätiedoista lehmien sukutiedot niin pitkälle kuin mahdollista. Näistä lehmätiedoista löytyvät kaikkien tuotostarkkailussa olleiden lehmien tiedot.

MinunMaatilani -tunnuksilla pääsee myös www.faba.fi sivustolta Digipalveluihin ja siirtymällä verkkopalveluihin. Jos lehmät on kantakirjattu, kantakirjattujen kohdasta pääsee tutkimaan oman lehmän tietoja ja näkee lehmänsä sukupuun.

Sukutiedot ovat tärkeitä, ettei tule käytettyä samaa sonnisukua ainakaan kovin pienellä välillä. Lehmälle sonnivalintaa tehdessä kannattaa aina miettiä mitä asioita tässä yksilössä on, jota haluaisi parantaa. Jos tuntee lehmän emälinjaa taaksepäin, emän ja emänemän ominaisuudet kannattaa myöskin huomioida sonnivalinnassa. Yleisinä jalostustavoitteina lypsylehmällä ovat lypsyominaisuudet, kuten tuotos, utarerakenne ja luonne. Lehmää kannattaa myös katsoa kokonaisuutena ja tähän on mahdollista saada apua FABA:n jalostusneuvojilta. Oma karjasilmä kehittyy jalostukseen panostetun ajan myötä.

Seminologien käyttölistalla on yleensä vain LSK-nuorsonneja. Tietoa nuorsonneista löytyy Faban sivulta ja avaamalla “Suomenkarjan sonnit”. Sonnien isän ja emän tietoja kannattaa hyödyntää sonnivalinnassa. Karjanomistaja voi käyttää muitakin kuin käyttölistalla olevia sonneja ja seminologilta löytyviä sonneja. Sonnit pitää tilata yhdessä tilaa palvelevan seminogin kanssa.

Katso lisää tietoa eri suomenkarjarotujen jalostuksesta:

Länsisuomenkarjan jalostus
Itäsuomenkarjan jalostus
Pohjoissuomenkarjan jalostus