Etusivu/Alkutuotanto/Suomenkarja/Länsisuomenkarja

Eri ryhmät länsisuomenkarjan jalostuksen apuna

Länsisuomenkarjan sonnit on sukujen perustella jaettu perinteisesti kolmeen eri ryhmään: B, C ja D. Ryhmien sisällä on erilaisia sukuhaaroja. Ryhmiä voi edelleen käyttää ohjeena sonnia valitessa. Nämä ryhmät on luotu helpottamaan karjanomistajaa sonnivalintojen tekemisessä. Aiemmin oli ohjeena, että B-ryhmän lehmälle käytetään C-ryhmän sonnia ja C-ryhmän lehmälle D-ryhmän sonnia jne. Tämä on edelleen hyvä ohjenuora. On kuitenkin mahdollista käyttää tietyn ryhmän lehmälle saman ryhmän sonnia, jos on tietoinen ryhmässä olevista muista sukuhaaroista. Aina pitää kuitenkin katsoa sonnia valitessa, ettei törmää samaan sonniin lehmän ja sonnin suvussa. Yleinen ohje on ollut valita B-ryhmän lehmälle sonneja C- ja D-ryhmistä.

Esimerkki B-ryhmän lehmästä. Lehmä on vähän pieni eli takakorkeus on alle 130 cm. Se kuitenkin lypsää kokoonsa nähden hyvin, mutta utare on hieman takaraskas ja etuvetimet kaukana toisistaan. Etsi ensin C- ja D-ryhmien sonneista suvuiltaan parhaiten sopivat sonnit. Sitten katso kyseisten sonnien tiedoista takakorkeusindeksit. Kaikki reilusti yli 100 indeksillä olevat sonnit kelpaavat. Seuraavaksi näistä sonneista valitse sonnit, joilla etuvedinten sijainti- ja utareen takaraskausindeksit ovat vähintään 100. Näillä toimilla yleensä karsiutuu jo monta sonnia. Parhaista etsi vielä se mieluisin vaihtoehto.

Jos haluaa käyttää nuorsonneja lehmälle, jossa olisi parannettavaa, kannattaa katsoa nuorsonnien isien ja emänisien arvostelut läpi. Näin saa viitteitä siitä millaisia ominaisuuksia nuorsonni todennäköisesti periyttää.

Länsisuomenkarjan sukupuut
ladattavina pdf-tiedostoina

LSK B-ryhmä

LSK C-ryhmä

LSK D-ryhmä

länsisuomenkarjan lehmä ulkona kesällä laitumella

Länsisuomenkarjan lehmä Ahlmanin Lumina. Kuva: Riitta Niiranen

Länsisuomenkarjan jalostuksen taustaa

Suomenkarjaroduista länsisuomenkarjan karjantarkkailuun kuuluvien lehmien määrä on suurin (TUSE-lehmiä 992 v. 2020 ja 1111 lehmää v. 2019, Faba). Tuotostarkkailussa olevien lehmien määrä on ollut huolestuttavassa laskussa. Länsisuomenkarjan keskituotos oli 6 979 kg vuonna 2016.

Länsisuomenkarjalla pienen eläinpopulaation ja 1990-luvun aikana suosittujen kahden sonnisuvun käyttö nosti rodun sukulaisuusastetta. Sukulaisasteen alentamiseksi on tehty toimenpiteitä jo useita vuosia, esimerkiksi huomioimalla keinosiemennykseen valittavien sonnien sukulaisuus rodun populaatioon. Sukulaisuusasteen alentamiseen on Faballa perustettu v. 2015 nelivuotinen tervehdyttämisprojekti, jonka aikana keinosiemennyskäyttöön ostetaan tiettyjen erisukuisten vanhojen sonnien poikia. Näin saadaan vanhojen sonnien kautta jo kadonneita sukuja palautettua käyttöön ja sukulaisuutta samalla laskettua rodussa.

Länsisuomenkarja on yksi maailman korkeatuottoisimmista alkuperäisroduista ja jalostustavoitteita on muutettu vastaamaan nykytarpeita. Esimerkiksi lehmien kokoon on kiinnitetty huomiota. Rakennearvostelussa käytetään takakorkeusoptimina 136 cm. Myös utarerakenteelle ja tuotokselle on laitettu iso painoarvo.

Länsisuomenkarjan sonnit kuvallisina sukupuina

LSK-sonnit B-ryhmä Sukupuu 1
LSK-sonnit B-ryhmä sukupuu 2
LSK-sonnit C-ryhmä Sukupuu 1
LSK-sonnit C-ryhmä Sukupuu 2
LSK-sonnit C-ryhmä Sukupuu 3
LSK-sonnit D-ryhmä Sukupuu 1
LSK-sonnit D-ryhmä Sukupuu 2
LSK-sonnit D-ryhmä Sukupuu 3