Etusivu/Hankkeet/Matkailuhankkeet/Päättyneet hankkeet

Pure Pirkanmaa

Tavoitteet ja toimenpiteet

Pure Pirkanmaa – Yrityksen edellä -kehittämishankkeen keskeisinä tavoitteina olivat Pirkanmaan matkailuun liittyvien mikroyritysten toiminnan kehittäminen, alueellisen yhteistyön rakentaminen ja vakiinnuttaminen sekä reittien kartoitus. Käytännössä maakunnan matkailulle haettiin yhtenäisyyttä ja näkyvyyttä kotimaan markkinoilla. Hankkeella pyrittiin lisäämään kiinnostusta alueen matkailuun, lisäämään palveluiden saatavuutta ja laatua sekä kehittämään yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeen toimenpiteillä 1) Luotiin ja kasvatettiin yrittäjävetoista, maakunnallista yhteistyöverkostoa sekä luotiin maakunnallinen alueorganisaatio ja etsittiin sille sopivat toimintamuodot; 2) Kehitettiin yrityksiä ja yhteistyötä pitämällä infopäiviä ja työpajoja sekä osallistuttiin messuille; 3) Sparrattiin yrityksiä yritysryhmähankkeiden muodostamisessa; 4) Luotiin ja otettiin käyttöön kanavia sekä yritysten esille tuomiseksi että yhteistyön rakentamista varten; 5) Kartoitettiin Pirkanmaan alueen luontomatkailureittejä sekä mahdollistettiin niiden näkyvyyttä; 6) Järjestettiin vertaisoppimis- ja tutkimusmatkoja sekä ulkomaille että kotimaahan.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä oli Pirkanmaan maaseutualueilla toimivat matkailu- ja ruokapalveluita tarjoavat tai sellaisiksi aikovat mikroyritykset.

Toteutusaika ja toteuttaja

Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2018–31.03.2020. Hanketta hallinnoi Ahlman.

Rahoitus

Hanke sai 80 % rahoituksen Pirkanmaan ELY-keskukselta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Kehittämispäällikkö

Eeva Ylinen
eeva.ylinen(at)ahlman.fi
p. 0400 805 839

HUIPPIS

Pirkanmaan maaseudulla on hienoja matkailu-, ruoka-, luonto- ja elämyspalveluita sivu- tai pääelinkeinonaan harjoittavia yrityksiä. HUIPPIS-hankkeessa kartoitettiin pirkanmaalaisten maaseutuyritysten ja niiden henkilöstön mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Henkilöstön irrottautuminen koulutuksiin ja erilaisiin tilaisuuksiin päivittäisestä työstään on haastavaa. Tämän vuoksi hankkeessa kartoitettiin myös heidän mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin sekä etsittiin samalla muita osallistumismahdollisuuksia osallistujien osaamisen kehittämiseksi esim. verkkosovelluksia hyödyntämällä.

Samalla kartoitettiin myös yritysten kiinnostusta kehittää palveluitaan

  • elämyksellisyydellä
  • lähiruoalla
  • luonnolla ja eläimillä
  • Green Carella

Hankkeessa koottiin yhteen maaseudun yrittäjiä, jotka verkostoitumalla voivat kehittää esimerkiksi ruokamatkailuverkostoa pirkanmaalaiselle maaseudulle ja maaseudun palveluita käyttäville.

Kartoitus tapahtui sähköisiä ja henkilökohtaisia yrityskäyntejä tekemällä. Hankkeen loppupuolella järjestettiin räätälöityjä työpajoja ja koulutuksia, joiden sisällön suunnitteluun haastatellut ja yhteistyöverkostossa mukana olevat yrittäjät osallistuivat.

HUIPPIS hanke päättyi vuoden 2013 lopussa ja se oli työelämän kehittämishanke.