Kylätalot kuntoon

Kylätalot kuntoon oli Ekokumppanien, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Ahlmanin koulun Säätiön yhteistyössä käynnistämä hanke. Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2009 – 31.12.2011 ja koordinoijana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeelle myönnettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen rahoitus.
Hankkeessa koottiin yleispätevä toimintamalli kylätalojen energia- ja ympäristöasioiden kohentamiseen.

Tavoitteena oli ravistella kylien asukkaita tiedosta toimintaan yhteisten kunnostusprojektien avulla. Toiminnassa mukana oli pirkanmaalaisia kyliä, joilla on kylätaloja osittaisessa tai ympärivuotisessa aktiivisessa käytössä. Hankkeeseen valittiin 10 kylätaloa, joissa käynnistettiin malliin pohjautuva saneerausprojekti hankkeen ulkopuolisella rahoituksella.

Kylätalojen remontoinnista, käytöstä ja ylläpidosta tehtiin hyviä esimerkkejä paikallisille asukkaille ja vastaavien rakennusten omistajille ja hoitajille.
Hanketta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ympäristö- ja rakennusalan asiantuntijoiden sekä pirkanmaalaisten kuntien, kylien, kyläyhdistysten ja paikallisten kyläaktiivien kanssa.

Tulokset ovat nähtävissä verkkosivuilla www.kylatalo.fi


Kylätalkkarikoulutus

Hankkeen kesto oli 16.11.2009 – 31.1.2012. Toteuttajina ja koordinoijina toimivat Ekokumppanit Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Ahlmanin koulun Säätiö yhteistyössä työvoimatoimistojen, pirkanmaalaisten kuntien, kylien, kyläyhdistysten ja ELY-keskuksen kanssa. Hanke liittyy yhtäaikaisesti toteutettavaan Kylätalot kuntoon -hankkeeseen, jossa pyritään luomaan toimintamalli kylätalojen energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia parantaviin saneerauksiin sekä herättämään paikallisia asukkaita toimintaan myös omassa arjessaan. Toteuttajina toimivat samat tahot kuin tässä hankkeessa.

Pirkanmaan ELY -keskus on myöntänyt Kylätalkkari-hankkeelle tukirahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.


 

Puutarhakarkulaiset kuriin

Vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja heikentävät ympäristön viihtyvyyttä ja pahimmassa tapauksessa ne voivat lisäksi olla ihmiselle vaarallisia. Puutarhakarkulaiset kuriin –hankkeessa päätavoitteet olivat vakiintuneiden vieraslajien torjuminen Pirkanmaalla, vieraslajitietoisuuden lisääminen sekä maaseudun asukkaiden yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisääminen talkoiden avulla.

Hanke sai rahoitusta Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämänä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hanke oli käynnissä vuosina 2012-2014.

Lisätietoa hankkeesta ja sen toimenpiteistä: http://www.puutarhakarkulaiset.fi/