Etusivu/Hankkeet/Koulutushankkeet

Erasmus+ -liikkuvuushanke   

Ahlmanilla on käynnissä Erasmus+ -vaihto-ohjelma 1.6.2019-31.5.2021.  Opiskelijoilla ja opettajilla ja työelämänedustajilla on mahdollisuus saada Erasmus+ -apurahaa ulkomaanjaksoja varten.  Apuraha mahdollistaa opiskelijoille ulkomaan oppimiskokemuksia oppilaitoksissa ja työelämässä. Opettajat ja työelämänedustajat pääsevät kehittämään ammattitaitoaan ja verkostoitumaan eurooppalaisten kollegojen ja työelämän kanssa.

Erasmus+ 2019-2021 -ohjelma mahdollistaa 60 opiskelijan liikkuvuuden ja yhteensä 16 opettajan/asiantuntijan liikkuvuudet.

Lisätietoja hankkeesta:
Raija Ilmasti, vastuuvalmentaja/matkailuala, Erasmus+ -kooridinaattori

[email protected] +358 43 824 2778

Tulosta laadulla -hanke   

Opetushallituksen rahoittamassa Tulosta laadulla -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaisia laadunhallinnan sisältöjä vastaamaan ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa. Hankkeen tavoitteena on Ahlmanin osalta:

 

Painopiste 1, laadunhallinta on kokonaisvaltaista: Hankkeen avulla kehitetään sisäinen arviointimalli, jolla arvioidaan johtamisen-, koulutus- ja työelämäpalveluiden, oppimisympäristöjen sekä tukitoimintojen prosessit ja toimintamallit. Oppimisympäristön edustajia ja prosessien omistajia koulutetaan sisäisen arvioinnin vastuuhenkilöiksi ja arvioinnin tekijöiksi. Oppilaitoksen laadunhallintaan liittyviä käytänteitä ja opastuksia perehdytetään sisäisten arviointien tekemisen avulla muulle henkilöstölle.

Painopiste 4, toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti: muokataan tiedolla johtamisen mittaristot oppilaitoksen ja laatustrategian mukaiseksi. Johdon katselmusten toimintamalli vakiinnutetaan ja tuloskortti visualisoidaan. Tuloskortin mukaiset tavoitteet tehdään koko henkilöstölle näkyviksi tavoitteiksi.

Aikataulu:

1.1.2020 – 31.12.2021

 

Päätoteuttaja / hankkeen koordinaattori:

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO

 

Yhteistyökumppanit:

Ahlmanin koulun Säätiö, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Hevosopisto Oy/ Ypäjän Hevosopisto

Hämeen ammatti-instituutti (HAMI)

Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia (Tavastia)

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Forssan ammatti-instituutti (LHKK)

SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky)

 

Lisätietoja:

Terhi Kihlström, apulaisrehtori, Ahlmanin koulun Säätiö sr ([email protected])

 

Sosiaalinen media: #tulostalaadulla

Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY

1.9.2020 – 31.8.2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on kehittää ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön liittyviä palveluita sekä prosesseja ekosysteemiajattelulla. Kehittämistoiminnan osapuolina toimivat ammatillisten oppilaitoksien ja erityisoppilaitoksien henkilöstö ja opiskelijat, yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä- ja yhteisöjä sekä muita osaamisen kehittämisen kumppanuuksiin liittyviä toimijoita. Kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet sekä tuottavat että saavat lisäarvoa hankkeesta sen toiminnallisten kokonaisuuksien kautta.

Toiminta
  • Hankkeessa luodaan yrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua ammatillisen koulutuksen kanssa sekä toteutetaan ajankohtaisilla aiheilla teemoitettuja yrityksiä kiinnostavia tapahtumia. Yrityksille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa ammatillisen koulutuksen neuvontapalveluiden sisältöihin ja muotoihin.
  • Hankkeessa kehitetään työelämän rajapinnoissa tapahtuvaa yhteistyötä opetushenkilöstön, työelämän ja opiskelijan näkökulmista. Työelämäpalveluiden vertaisarviointia toteutetaan uudella tavalla, jonka tavoitteena on havaita paremmin palveluprosessin kehittämiskohteet. Erityisesti huomiota kiinnitetään opintojen nivelvaiheisiin opiskelijan siirtyessä työelämään. Olemassa olevia työelämätietoutta kehittäviä kokonaisuuksia sekä digitaalisen ohjauksen ja valmennusprosessin ohjelmistoja pilotoidaan hankkeen aikana.
  • Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat huomioidaan kaikissa hankkeen tavoitteissa: erityisoppilaitosten yhteisenä toimenpiteenä on tuottaa menetelmäaineistoa niin työyhteisöjen edustajille kuin eri ammatillisten oppilaitoksien henkilöstölle oppimisen ohjauksesta ja työllistymisen valmistelusta ja tukemisesta. Toiminnan jatkuvuus ja verkostojen kehittäminen varmistetaan hankeaikana sekä sovitaan vastuut ja periaatteet suunnitelman toteutumiseksi.
Tulokset

Hankkeen tuloksena tavoitellaan aktiivisen yritysverkoston kasvua ja tätä kautta enemmän työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia opiskelijalle. Yritykset saavat ajankohtaista tietoa uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta hankkeessa tuotettujen materiaalien sekä palveluiden avulla. Vertaisarviointiin kehitetään uudistettu toteutuksen malli sekä mallin arviointi. Hankkeen myötä työelämän palveluprosessi kehittyy yhdenmukaisemmaksi eri toimijoiden näkökulmasta. Hankeaikana ja sen jälkeen alueella toimii Pirkanmaan osaamisen kehittämisen verkosto.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit
  • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
  • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
  • Ahlmanin koulun Säätiö sr
  • Varalan Urheiluopisto
  • Kiipulan ammattiopisto
  • Ammattiopisto Luovi
  • Aitoon Emäntäkoulu
Lisätietoja

Jaana Koivisto
jaana.koivisto(at)sasky.fi

Leila Arponen

leila.arponen(at)ahlman.fi

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Voimassa 31.8.2031 saakka

Tutustu lisää

Työelämän rajapinta -sivustolla kerrotaan lisää palveluista työelämälle ja sivuston kautta saa yhteyden hankkeen kaikkiin tahoihin.

Työelämän rajapinta kuvastaa nimensä mukaisesti rajapintoja ja mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Uudistunut ammatillinen koulutus tarjoaa työelämälle monia mahdollisuuksia ja pystymme reagoimaan työelämän tarpeisiin yhä ketterämmin ja joustavammin.