Bioaktiivinen komposti

Bioaktiivinen komposti on aerobisesti hajonnutta orgaanista ainesta, jossa on täydellinen maaperän ravintoverkko. Se toimii maanparannusaineena, joka tukee elävää maaperäjärjestelmää: se parantaa maan rakennetta ja palauttaa maaperän biologisen tasapainon, joka tukee kasvien kasvua.

Tällä videolla näytetään termofiilisen kompostin valmistusprosessi. Kompostikasa käy läpi kuumakierron, jolla varmistetaan, että kaikki mahdolliset rikkakasvien siemenet steriloidaan ja kaikki patogeenit häviävät.

Bioaktiivisen kompostin tuottaminen edellyttää tasapainoisia määriä hiilimateriaaleja, typpimateriaaleja ja runsaasti typpeä sisältäviä materiaaleja, kuten eläinten lantaa. Lisäksi kosteus on pidettävä viidessäkymmenessä prosentissa koko prosessin ajan.

Komposti tehdään kuivassa, hyvin ilmastoidussa, puhtaassa tilassa, jossa kosteus ja ilmankierto eivät vaihtele paljon. Kompostin tekemiseen tarvitaan työkaluja, kuten lapio ja talikko, lämpömittari, sekä kasan rakentamiseen tarvittava rautalankaverkko ja pressu materiaalien sekoittamiseen ja kasan peittämiseen.

Vuoden 2021 aikana kehitimme kompostin reseptiä ja prosessia ja huomasimme muun muassa, että Suomen vuodenaikojen vaihtelut vaikuttavat kompostin reseptiin. Talvella resepti muuttuu siten, että tarvitaan enemmän lantaa (n. 20 %), jotta hajoamisprosessi käynnistyy, eli lepotilassa olevat mikro-organismit heräävät. Kesällä taas noin 10 % lantaa riittää, jotta koko prosessi sujuu ongelmitta. Toinen näkemyksemme on, että mitä monimuotoisempaa on kompostin valmistukseen käytettävät alkuperäiset raaka-aineet, sitä laadukkaampaa komposti on.

Ahlmanin bioaktiivisen kompostin resepti karkeasti:

20 % tuoretta lantaa (talven aikana),
30 % typpimateriaaleja tai vihreä materiaaleja
50 % hiilimateriaaleja, eli ruskeita materiaaleja

Katso video kompostin valmistuksesta alta.

 

Tällä videolla esitetään Ahlmanin bioaktiivisen kompostin perustaminen.

Materiaali on tuotettu Tulevaisuuden maanviljelijät -hankkeessa, joka toteutetaan osana Maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa 2020 – 2022. Hankkeen rahoittajana Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Tällä videolla näytetään, miten bioaktiivista kompostia voidaan hyödyntää optimaalisesti biologisena lisäaineena, sekä miten ja miksi kompostiekstraktia ja kompostiteetä tehdään.

Materiaali on tuotettu Tulevaisuuden maanviljelijät -hankkeessa, joka toteutetaan osana Maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa 2020 – 2022. Hankkeen rahoittajana Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.