PUUTARHAHISTORIA

Puutarhakulttuuri on syntynyt ja kehittynyt ihmisten ja kasvien yhteiselosta. Kasvit ovat tarjonneet ravintoa, lääkitystä ja raaka-aineita, mutta myös kauneutta, iloa ja nautintoja. Näille sivuille on koostettu tarinoita ihmisten ja kasvien yhteisestä matkasta Pirkanmaalla. Tervetuloa avaamaan ikkunoita Pirkanmaan puutarhahistoriaan!


Ikkunoita Pirkanmaalaiseen puutarhakulttuuriin

Yksi niitä tarkoitusperiä, joita voipi pitää erittäin harrastettavina ja joiden saavuttamiseksi pitäisi panna niin monta voimaa kuin mahdollista liikkeelle, on epäilemättä ja kaikella syyllä puutarhaviljelys.

Olisi toivottava, että se leviäisi joka kotiin, jokaiseen vähäiseen taloon ja tölliin maaseudulla eli ylimalkaan kaikkianne, missä vaan maakaistale siihen tarkoitukseen on käytettävissä. Puutarhaviljelys, käsitettynä koko laajuudessaan, on syystä luettava niihin toimiin, jotka suurimmasta määrin voivat tuottaa sekä hyötyä että huvia kaikille, sekä nuorille että vanhoille, köyhille että rikkaille.

Onhan useimmiten joka paikassa taivasalla jokunen kolkka sen harjoittamiseen tahi ainakin jokin ikkuna, johon sopii asettaa monias kukkaruukku, niin ettei kenenkään tarvitse jäädä tyyten osattomaksi puutarhaviljelyn tuottamasta ilosta. Myöskin vähimmässä määrässä harjoitettuna on se siis harrastuksen arvoinen ja suotava leviäväksi joka paikkaan.

Lähde:

Puutarhaviljelystä ja sen yleisemmästä levenemisestä. Puutarha 2/1898. Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö, Tampere.


Puutarhakulttuurin alkuvaiheita
Puutarhoja eri ympäristöissä
Puutarhakauppa
Puutarhat opetuksessa
Puutarha-aatteen levittäjät
Henkilöt