Luonto on tärkeä tai erittäin tärkeä neljälle viidestä suomalaisesta ja sen terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on tutkittu pitkään. Epävarman elämäntilanteen ja ilmastoahdistuksen keskellä ihmiset tarvitsevat lähiluontoa, viheraluetta, jonne vetäytyä liikkumaan tai rauhoittumaan.
Oma piha, lähimetsä, lähivihreä, tarjoaa mahdollisuuksia turvalliseen liikkumiseen ja harrastamiseen.

Mitä on lähivihreä?

Kestävä kaupunki -ohjelma määrittelee sen näin:

”Lähivihreä viittaa luontoon ja viherympäristöön erityisesti kaupunkilaisten elinympäristöissä. Lähivihreä on mittakaavaltaan ja laadultaan vaihtelevaa, esimerkiksi parvekeistutuksia ja kaupunkimetsiä. Lähivihreä on pala luontoa lähellä ihmistä, muttei aina vihreää. Lähivihreään kuuluu myös hiekkaranta kaupungissa, silokallio lähiössä tai käpykate leikkipaikalla. Lähiluonto ja viherympäristö ovat lähivihreän vakiintuneempia rinnakkaistermejä. ”

Suomen ympäristökeskus SYKE on koonnut yhteistyössä LUKEn, Tapio Oy:n ja Et May Oy:n kanssa tutkimustietoon pohjautuvan tietopaketin luonnon ja viheralueiden vaikutuksista fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja liikkumiseen.

Tutustu tietopakettiin tästä.

Mitä on urbaani lähivihreä?

Yli 72 prosenttia suomalaisista asuu kaupungissa ja yli 90 prosenttia suurimpien kaupunkien asukkaista asuu alle 300 metrin päässä lähivirkistysalueeksi soveltuvasta viheralueesta, urbaanista lähivihreästä. Koronapandemia on sulkenut liikuntapaikkoja ja rajoittanut matkailua, mutta samalla innostanut kaupunkilaisia liikkumaan puistoissa, metsässä, luontokohteissa ja kansallispuistoissa, eli lähivihreässä ympäristössä.

Luonto vaikuttaa tutkitusti myönteisesti mielialaan ja terveyshyödyt syntyvät säännöllisen luontokokemuksen kautta. Kaupunkiluonnolla tai urbaanilla lähivihreällä on siis suuri merkitys eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Ahlman on yhtenä kumppanina tammikuussa 2021 alkaneessa European Platform for Urban Greening (EPLUG) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on hakea tietoa ja kartoittaa tarpeita, kuinka lähivihreää lisätään urbaaniin ympäristöön sekä miten sitä rakennetaan ja kunnossapidetään.

Lähivihreän arvo on korvaamaton, etenkin nyt kun arjessa on paljon muutoksia tai rajoituksia. Toivottavasti tulevaisuuden pihat, kadut, kaupunginosat ja kaupungit ovat riittävän väljiä ja rakennettu ympäristö tasapainossa lähivihreän kanssa, jotta jokainen asukas pystyy löytämään itselleen riittävän kokoisen kolon palautumiseen ja luonnon terveysvaikutuksista nauttimiseen. Samalla luonnon monimuotoisuudelle on riittävästi tilaa, jotta se pärjää monipuolisena ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

EPLUG-hanke ja Ahlman tähtäävät yhdessä siihen, että meillä on osaavia ammattilaisia, jotka ymmärtävät lähivihreän monet arvot sekä osaavat rakentaa ja kunnossapitää lähivihreää niin, että kaupunkien asukkaat viihtyvät ja biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus on elinvoimainen ja vahva.

Terveisin,

Kaisa Koskelin
projektipäällikkö
yhteystiedot täältä

European Platform for Urban Greening, LUMOtarhuri

Tutustu hankkeeseen

EPLUG

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje

Tapahtumia ja uutisia

Ajankohtaista

Seuraa somessa

Lähivihreä, AhlmanEdu
Erasmus, AhlmanEdu