Itäsuomenkarjan jalostus

Itäsuomenkarjan jalostus on haastavaa, koska lehmiä on tuotosseurannassa vain 147 kpl (v. 2020, Faba). Määrä on huolestuttavan laskeva, sillä vuonna 2019 tuotostarkkailussa olevien lehmien määrä oli jo silloin matala, vain 253 lehmää. Uusia sonneja saadaan keinosiemennyskäyttöön yleensä yksi vuodessa. Itäsuomenkarjan kokonaispopulaatio on nykyään suurin suomenkarjaroduista, koska sen käyttö emolehmätiloilla on yleistynyt. Tarkkailun ulkopuolella lehmiä on 1439 (vuonna 2019: 1697), joista suurin osa on emolehminä.

Tuotosseurannassa mukana olevien lehmien määrän vuoksi jalostukseen käytettävää tietoa saa rajoitetusti ja pitkällä viiveellä. On tärkeää pyytää jokaiselle lehmälle ainakin kerran rakennearvostelu, jotta sonneille saataisiin arvosteluja.

Itäsuomenkarjalla sonnin valinta perustuu lähinnä erisukuisen sonnin käyttöön. Tällä hetkellä joitain arvosteluja, kuten tuotostietoja, löytyy seitsemän vuotta sitten tai sitä aiemmin syntyneiltä sonneilta. Käytettävissä on kahdeksan erilaista sonnisukua.

Itäsuomenkarjan keskituotos oli 3 578 kg vuonna 2016. Maitotuotoksen nostoa voidaan pitää tärkeimpänä tavoitteena itäsuomenkarjan lehmillä. Kun tavoitellaan maitotuotoksen kasvua, kannattaa tehdä listaus parhailla maitoindekseillä olevista sonneista ja käyttää mahdollisuuksien mukaan niitä sonneja. Sopivia sonneja etsiessä parhaiten tietoa löytyy Faban sonnihaun kautta. Valitsemalla WwwSonnista rodun, saa kaikki isk-sonnit näkyviin. Kantakirjanumeroiden takaa aukeavat sonnikohtaiset tiedot.

Maitoindeksillä mitattuna 10 parasta itäsuomenkarjan keinosiemennyssonnia (Faba 02/2019):

Koivulinnan Uuno 81
Issakka 79
Koivulinnan Eki 79
Iskolan Tiirikka 75
Hägglunds Hopp 74
Rasa 73
Iskolan Oleksei 71
Nikolan Ake 71
Koivulinnan Juutas 71
Konna 70
S. Aleksi 68

Mustavalkoinen kuva itäsuomenkarjan sonni Saku

Saku ISK 9729 V oli erinomainen sonni, jonka vaikutus kasvoi liian suureksi itäsuomenkarjassa aiheuttaen vaikeuksia kyyttösonnien käytössä.
Kuva: Faban arkisto.

Itäsuomenkarjan sonnien suvut kuvallisina sukupuina

ISK-sonnit Sukupuu 1
ISK-sonnit Sukupuu 2
ISK-sonnit Sukupuu 3
ISK-sonnit Sukupuu 4
ISK-sonnit Sukupuu 5
ISK-sonnit Sukupuu 6
ISK-sonnit Sukupuu 7