Itäsuomenkarjan jalostus

Kuvalliset sonnien suvut
Sonnien suvut pdf-tiedostoina

Itäsuomenkarjan jalostus

Itäsuomenkarjan jalostus on haastavaa, koska lehmiä on tuotosseurannassa vain 147 kpl (v. 2020, Faba). Määrä on huolestuttavan laskeva, sillä vuonna 2019 tuotostarkkailussa olevien lehmien määrä oli jo silloin matala, vain 253 lehmää. Uusia sonneja saadaan keinosiemennyskäyttöön yleensä yksi vuodessa. Itäsuomenkarjan kokonaispopulaatio on nykyään suurin suomenkarjaroduista, koska sen käyttö emolehmätiloilla on yleistynyt. Tarkkailun ulkopuolella lehmiä on 1439 (vuonna 2019: 1697), joista suurin osa on emolehminä.

Tuotosseurannassa mukana olevien lehmien määrän vuoksi jalostukseen käytettävää tietoa saa rajoitetusti ja pitkällä viiveellä. On tärkeää pyytää jokaiselle lehmälle ainakin kerran rakennearvostelu, jotta sonneille saataisiin arvosteluja.

Itäsuomenkarjalla sonnin valinta perustuu lähinnä erisukuisen sonnin käyttöön. Tällä hetkellä joitain arvosteluja, kuten tuotostietoja, löytyy seitsemän vuotta sitten tai sitä aiemmin syntyneiltä sonneilta. Käytettävissä on kahdeksan erilaista sonnisukua.

Itäsuomenkarjan keskituotos oli 3 578 kg vuonna 2016. Maitotuotoksen nostoa voidaan pitää tärkeimpänä tavoitteena itäsuomenkarjan lehmillä. Kun tavoitellaan maitotuotoksen kasvua, kannattaa tehdä listaus parhailla maitoindekseillä olevista sonneista ja käyttää mahdollisuuksien mukaan niitä sonneja. Sopivia sonneja etsiessä parhaiten tietoa löytyy Faban sonnihaun kautta. Valitsemalla WwwSonnista rodun, saa kaikki isk-sonnit näkyviin. Kantakirjanumeroiden takaa aukeavat sonnikohtaiset tiedot.

Maitoindeksillä mitattuna 15 parasta itäsuomenkarjan keinosiemennyssonnia, joista on annoksia (Faba 7/2021):

Koivulinnan Uuno 81
Hägglunds Hopp 81
Koivulinnan Juutas 80
Issakka 79
Koivulinnan Eki 78
Iskolan Tiirikka 75
Rasa 73
Suopirtin Elvis 72
Konna 72
Suopirtin Hopea 71
Salimon Aleksi 68
Nikolan Mörssäri 68
Sorosen Iiro 67
Seppälän Ennätys 67
Iskolan Oleksei 67

Itäsuomenkarjan sonnien suvut ladattavina pdf-tiedostoina

Mustavalkoinen kuva itäsuomenkarjan sonni Saku

Saku ISK 9729 V oli erinomainen sonni, jonka vaikutus kasvoi liian suureksi itäsuomenkarjassa aiheuttaen vaikeuksia kyyttösonnien käytössä.
Kuva: Faban arkisto.

Itäsuomenkarjan sonnien suvut kuvallisina sukupuina

ISK-sonnit Sukupuu 1
ISK-sonnit Sukupuu 2
ISK-sonnit Sukupuu 3
ISK-sonnit Sukupuu 4
ISK-sonnit Sukupuu 5
ISK-sonnit Sukupuu 6
ISK-sonnit Sukupuu 7