Project Description

Sadepuutarha on maisemaan suunniteltu ja rakennettu painanne, jossa toteutuu sadevesien hallintaa, kuten kuljetus, varastointi, haihduttaminen, imeytys ja suodatus. Sadepuutarhan tehtävänä on viivyttää rankkasateiden aiheuttamia vesimassoja sekä puhdistaa valumavesistä ravinteita ja haitta-aineita. Sadepuutarha voidaan perustaa veden kertymäalueelle, johon vesi jää seisomaan rankkasateilla ja lumen sulamisen aikaan. 

Toteutuksen vaiheet 

Ahlmanin sadepuutarhan rakentaminen käynnistyi syksyllä 2021 osana EPLUG-hanketta opiskelijoiden projektityönä. Sadepuutarha suunniteltiin paikalle, johon on havaittu kerääntyvän sadevettä. Aluksi kartoitettiin alueen sähkö- ja valokuitukaapelien sijainnit. Perustaminen käynnistyi maa-aineksen siirtämisellä, jolloin sadepuutarhan pohjasta muokattiin hieman syvempi painanne. Painanteen pohjalle ja reunoille laitetaan erikokoisia kiviä ja soraa. 

Opiskelijat valitsevat sadepuutarhaan kasveja, jotka kestävät kosteuden vaihtelua – sekä runsasta vesimäärää että kuivempiakin kausia. Kasvien tulisi olla myös pölyttäjäystävällisiä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Kasvit päästään istuttamaan keväällä 2022. 

Sadepuutarhaa on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Ahlmanin kukka- ja viheralan sekä luontoalan opiskelijat. 

sadepuutarha, Ahlman

Kaivuutyöt aluillaan

sadepuutarha, Ahlman, EPLUG

Sadepuutarha taviasussa