Tutkitusti hyvälaatuista kompostia käyttämällä on mahdollista vähentää bakteerien määrää maaperässä ja lisätä hyödyllisiä mikro-organismeja. Samalla maaperässä olevien ravinteiden kierto tehostuu ja sienten määrä lisääntyy. Tulokset ilmenivät AhlmanEdun laidunkokeessa, joka suoritettiin koelohkoilla vuonna 2021 ja 2022.

Koelaidunaluetta käsiteltiin Soil Food Web -menetelmin valmistetulla bioaktiivisella kompostiuutteella muutaman viikon välein koko kauden ajan ja maanäytteitä arvioitiin säännöllisesti. Mikrobiologisen arvioinnin tulokset molempien kausien lopussa osoittivat, että kompostiuute paransi käsitellyn lohkon mikrobiologista profiilia vertailulohkoon verrattuna. Bioaktiivinen kompostiuute inokuloi eli lisäsi maaperään mikro-organismeja, jotka puuttuivat ravintoverkosta.

Kokeen aikana myös bakteerien biomassa maaperässä väheni, mikä osoittaa, että alkueläinten ja sukkulamatojen inokulaatio kontrolloi niiden runsautta ja lisäsi ravinteiden kierron tehokkuutta. Mikrobiologisista arvioinneista ilmeni myös, että maaperän sienibiomassa lisääntyi tasaisesti jokaisen kompostiuutekäsittelyn myötä.

Maaperän ravintoverkko, laidunkoe AhlmanEdu

Muutokset laitumen paljaissa laikuissa 2022: a. toukokuun alku, b. toukokuun puoliväli, c. kesäkuu

Suoritetun kokeen tavoitteena oli havainnoida AhlmanEdun bioaktiivisen kompostin vaikutuksia tavanomaisesti hoidettuun laidunmaahan. Kokeilun ydinideana oli uudistava lähestymistapa laidunhoitoon – kokeilussa täydennettiin maaperän ravintoverkkoa ja orgaanista ainetta mineraalilannoitteiden lisäämisen sijaan.

Kokeessa hyödynnetty komposti valmistettiin Soil Food Web -koulun kehittämän aerobisen termofiilisen kompostointimenetelmän avulla. Kuten aiemmissa havainnoissa on käynyt ilmi, tämä bioaktiivinen komposti sisältää runsaasti hyödyllisiä mikro-organismeja, joilla on tärkeä rooli kaikissa maaperän toiminnoissa. Myös maaperäkäsittelyt toteutettiin kokeessa Soil Food Web -menetelmän mukaisesti.

Vaikka kompostiuutteella oli suuri vaikutus maaperän mikrobiologiseen profiiliin, tarvitaan tulevina vuosina kuitenkin lisää käyttökertoja. Siten kaikkien mikro-organismiryhmien määrät voisivat saavuttaa toivotun määrän, jota laidunmaan huipputuotanto edellyttää.

Koe suoritettiin osana Tulevaisuuden maanviljelijät -hanketta.

Tässä webinaaritallenteessa Soil Food Web -asiantuntija Dora Tkalec kertoo AhlmanEdun laidunkokeen vaiheista ja bioaktiivisen kompostoinnin perusteista. Videolla näet mm. laitumien lähtötilanteen ja tilanteen kokeen lopulla.

Lisätietoja
Dora Tkalec
projektiasiantuntija, AhlmanEdu
dora.tkalec(a)ahlman.fi
050 5359 280

Teksti ja kuvat: Dora Tkalec
Toimittanut: Jenni Arjoranta