AhlmanEdu ja VRJ Etelä-Suomi ovat allekirjoittaneet Tampereella sopimuksen, joka muodostaa perustan uudenlaiselle kotimaiselle viheralan yhteistyölle. Kotimaisen verkostotoiminnan lujittaminen vahvistaa verkostoja myös kansainvälisesti eurooppalaisen viheralan foorumin puitteissa.

AhlmanEdu ja VRJ Etelä-Suomi ovat allekirjoittaneet yhteistyöaiesopimuksen, joka muodostaa perustan uudenlaiselle kotimaiselle viheralan yhteistyölle. Laadittu sopimus luo pohjan kotimaiselle huippuosaamisen yksikölle (Centre of Vocational Excellence, CoVE), jossa viheralan toimijoiden tarpeet ja ratkaisut kohtaavat. Tämä keskus on osa kansainvälistä viheralan foorumia ja sen pohja on rakennettu Europan Platform for Urban Greening (EPLUG) -hankkeessa.

Muuttuvat ilmasto-olosuhteet ja luontopohjaisten ratkaisujen näkökulmat kasvattavat tulevaisuudessa tarvetta uudenlaiselle osaamiselle viheralalla. Alalla on suuri tarve mm. luonnon monimuotoisuuden, rakenteisiin integroidun kasvillisuuden ja hulevesien hyödyntämisen osaajille. Työelämä tarvitsee joustavia koulutusratkaisuja näiden tarpeiden täyttämiseksi. AhlmanEdun ja VRJ:n perustama huippuosaamisen yksikkö (CoVE) vastaa näihin tarpeisiin, sillä yhteistyöllä tehdään räätälöityjä koulutuksia niin alan opiskelijoille, ammattilaisille kuin opettajillekin.

Viheralan kansainvälinen yhteistyö lujittuu

Kaksi vuotta kestäneen tiiviin yhteistyön jälkeen EPLUG-hankkeen 15 kumppania ovat vahvistaneet yhteistyötään ja virallistaneet kumppanuutensa allekirjoittamalla paikallisten sopimusten lisäksi yhteisen sitovan yhteistyöaiesopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin syksyllä 2022 Århusissa Tanskassa ja se vahvistaa eurooppalaisten kaupunkien kumppanuutta, ja edistää kaupunkien ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista urbaanien viherrakenteiden myötä.

Erasmus+ -ohjelmasta osarahoitettava EPLUG-hanke on yksi EU:n tukemista hankkeista, joilla pyritään vahvistamaan niin sanottujen ammatillisten osaamiskeskusten (CoVE) sekä maiden välisen yhteistyön kehittämistä kansainvälisen foorumin kautta.

Lue lisää hankkeesta täältä.

European Platform for Urban Greening, Ahlman

Hankekumppanit allekirjoittivat yhteistyöaiesopimuksen Tanskassa.
Kuva: Bart van Rongen, Yuverta

Lisää tietoa:

Projektipäällikkö Kaisa Koskelin
kaisa.koskelin(a)ahlman.fi
050 505 6276

Teksti: Jenni Arjoranta
Otsikkokuva: Kaisa Koskelin