Arvioija-koulutus

Arvioijakoulutus-materiaalit on tarkoitettu näyttöjen arvioijien ja suorittajien (opiskelijoiden) perehdyttämiseen sekä työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaaleiksi. Sivustoilta löytyy tietoa arvioinnin toteutuksesta, sen taustalla olevasta koulutusjärjestelmästä ja laeista sekä käytännön apua itse arviointiin. Materiaalit sopivat hyvin itseopiskeluun.

ARVIOIJAKOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Koulutuksen järjestäjillä on velvoite perehdyttää työelämän arvioijat osaamisen arviointiin (näyttöjen arviointiin).
Tutkintokoulutukseen perehtyneitä arvioijia tarvitaan työpaikoilla, koska osaamisen ja ammattitaidon hankkiminen ovat työelämälähtöisiä ja aidoissa työprosesseissa tapahtuvia.
Arvioijakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat tutkintorakenteeseen, tutkintokoulutukseen, kyseisen tutkinnon rakenteeseen, näyttöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja osaamisen arviointiin
Arvioijakoulutuksen tavoitteena on myös taata opiskelijalle oikeudenmukainen ja ammattitaitoinen arviointi

 

Lisää materiaalia

Ahlmanin visio ja oppimisen kulmakivet
Suomen tutkintojärjestelmä
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen
Osaamisen osoittaminen näytössä
Osaamisen arviointi
Arvioijat
Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen
Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu
Mukauttaminen ja erityinen tuki sekä arvioinnista poikkeaminen
Lomakkeet ja asiakirjat Ahlmanilla
Hyödyllisiä linkkejä