Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

  • Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää ja tunnistaa aiemmin hankittu osaaminen. Lähtökohtaisesti kaikki opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen on pyrittävä tunnistamaan opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella.
  • Asiakirjat voivat olla esimerkiksi tutkintotodistuksia, työtodistuksia tai muita opiskelijan koulutuksen järjestäjälle toimittamia todistuksia.
  • Muuna selvityksenä voidaan käyttää erimerkiksi osaamiskartoitusta, haastattelua tai muita soveltuvia tapoja osaamisen selvittämiseksi.
  • Osaaminen tunnistetaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia kullekin osaamis- ja toimialalle soveltuvia menetelmiä.
  • Tunnustaminen tehdään tunnistamisessa tarkoitettujen asiakirjojen tai muiden selvitysten perusteella.
  • Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa sovelletaan säännöksiä osaamisen arvioinnista, osaamisen arvioijista, arvioinnin tarkistamisesta ja oikaisusta sekä arvosanan korottamisesta.
  • Kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa toimii arvioijina, jos aiemmin hankittua osaamista arvioidaan ilman näyttöön osallistumista.
  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen yhteydessä arvioijat varmistavat asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella opiskelijan osaamisen ajantasaisuuden, eli miltä osin osaaminen vastaa tutkinnon osien/ ytojen osaalueiden osaamista = todennettu ja arvioitu osaaminen.
LÄHTEET:

https://www.oph.fi

Ahlmanin ammattiopiston Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma