Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Koulutuksen järjestäjän tulee ennen näyttöä selvittää opiskelijalle arvioinnin tarkistaminen ja oikaisumenettely.

ARVIOINNIN TARKISTAMINEN
  • Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisensa arviointiin.
  • Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa.
  • Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.
  • Arvioijat valitaan kuten osaamisen arvioinnissa.
ARVIOINNIN OIKAISU
  • Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen.
  • Opiskelija pyytää oikaisua ensijaisesti työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan kyseenomainen tutkinto kuuluu. Yhteisiin tutkinnon osiin oikaisu pyydetään Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunnalta.
  • Oikaisua varten olevat osoitetiedot löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.
  • Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
  • Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat.
  • Valmentavassa koulutuksessa oleva opiskelija ei voi pyytää arvioijan tarkastaman arvioinnin päätöksen oikaisua työelämätoimikunnalta, vaan oppilaitoksen rehtorilta. Oikaisua pyydetään 14 päivän kuluessa arvioinnin tiedoksisaannista. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, rehtori voi määrätä uuden arvioinnin tai perustellusti asettaa uuden arvioijan. Mikäli valmentavassa koulutuksessa oleva suorittaa tutkinnon osia, sovelletaan samaa tarkistus- ja oikaisumenettelyä kuin tutkintokoulutuksen opiskelijoilla.

Katso arvioinnin tarkistamis- ja oikaisuprosessikuvaus alla olevasta linkistä (ePerusteet).