Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Osaamisen osoittaminen näytössä

Osaamisen osoittaminen näytössä

  • Näyttö suunnitellaan vastuuvalmentajan kanssa tutkinnon osittain mahdollisimman pian, kun tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset on saavutettu!
  • Tutkinnon osan osaaminen voidaan osoittaa yhdessä tai useammassa työprosessissa ja/ tai työpaikassa. Yhden työprosessin aikana opiskelija voi osoittaa osaamistaan myös useammasta tutkinnon osasta. Kaiken edellä mainitun tulee olla etukäteen suunniteltua.
  • Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (=näyttö) pääsääntöisesti työpaikoilla. Siltä osin, kun ammattitaitoa ei voida osoittaa opiskelijan työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen työpaikalla tai omassa yrityksessä, näyttö voidaan järjestää myös osaamisen osoittamissuunnitelman mukaisesti opiskelijan työpaikan, yrityksen, oppilaitoksen yhteistyökumppanin tiloissa tai oppilaitoksessa.
  • Näyttöympäristön valinta pyritään tekemään niin, että kaikki tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa näyttöympäristössä.
  • Opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon ja osaamisen.
  • Opiskelija laatii itsearvioinnin suorituksestaan. Itsearviointi ei vaikuta osaamisen arviointiin tai siitä annettavaan arvosanaan.