Mukautuvan laidunnuksen ensimmäisiä kokemuksia Ahlmanin lypsykarjatilalta

Ahlmanin laitumien kuntoa on tänä kesänä lähdetty parantamaan kokonaisvaltaisen [...]