Tänään, 2.11.2021, Ahlmanilla alkoi LUMOtarhuri-osatutkinto, jossa opetetaan ekologian perusteita ja niiden soveltamista rakennetuilla alueilla, maaperän ja kasvillisuuden luonnonmukaisuuden tukemista, lajituntemusta ja lajien välistä vuorovaikutussuhdetta sekä lainsäädäntöä. Kyseisen osatutkinnon runko luotiin osana EPLUG-hanketta, joka luo yhteistä kansainvälistä opetusalustaa viheralalle.

Asiantuntijaluennoitsijoina LUMOtarhuri-osatutkinnossa toimivat Ramboll Finland Oy:n johtava asiantuntija Kaisa Mustajärvi, Villi vyöhyke ry:n Jere Nieminen ja Ahlmanin projektityöntekijä Oskari Pikkarainen. Osatutkinnon vastuuvalmentajan toimii Ahlmanin viheralan ammatillinen opettaja Susanna Koivusalo.
Kaisa Mustajärvi on ekologi, jonka osaamista ovat muun muassa luontotyyppi- ja suojeltavien lajien kartoitukset, ekologisten vaikutusten arviointi sekä ekosysteemilähestymistavan ja ekosysteemipalvelulähestymistavan soveltamiseen maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Jere Nieminen on Villi vyöhyke ry:n puheenjohtaja ja ympäristöpolitiikan tutkija, joka luennoi tässä osatutkinnossa muun muassa lajituntemuksesta. Oskari Pikkarainen perehdyttää opiskelijat maaperän ja kasvillisuuden kasvukunnon luonnonmukaiseen tukemiseen mm. kompostoinnin kautta.

Aloittaneessa ryhmässä on 26 opiskelijaa, ja teoriaopintojen lisäksi he suunnittelevat ja kunnossapitävät tai viljelevät omaa monimuotoista viheraluetta tai neuvovat asiakasta monimuotoisen puutarhan perustamisessa ja kunnossapidossa. Osatutkinto kestää vuoden 2022 kesäkuulle asti. 

Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy

Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy, luennoi LUMOtarhuri-opiskelijoille

 

Suomessa määritellään kaikille opinnoille oppimistulokset. LUMOtarhurin oppimistulokset ovat: 

  • tunnistaa luontotyypit ja ymmärtää kasvien kerroksellisuuden vaikutukset 
  • huomioi ympäröivän kasvillisuuden ja maiseman sekä rakennetun ympäristön kunnossapitotöitä tehdessään 
  • edistää monimuotoisuutta kasvilaji- ja lajikevalinnoilla 
  • käyttää kestäviä kotimaisia taimia ja asianmukaisesti hankittuja luonnonkasveja 
  • käyttää maanparannusaineita ja menetelmiä, jotka tukevat maan rakennetta, maaperäeliöstöä, vesitaloutta, ravinnetaloutta ja hiilensidontaa
Ahlman, LUMOtarhuri

Ahlmanin LUMOtarhuri-osatutkinnon opiskelijat tutustuvat niittyprojektiin.

 

Lisätiedot:

Kaisa Koskelin
projektipäällikkö, Ahlman
[email protected]
050 505 6276

 

Teksti ja kuvat: Jenni Arjoranta