3MC – Pohjoiset tunturikarjat -mobiilipeliä lautapelimäisesti suunnittelemassa pelin koodaamisesta vastaava Jaakko Väisänen (vas.), projektipäällikkö Riitta Niiranen, peliartisti Laura Karppinen ja pelialan moniosaaja Mikko Voima. Kuva: Vera Loimuvirta

Ahlman yhdistää pelaamisen, tutkimuksen ja pohjoismaiset alkuperäisnautarodut Pohjoiset tunturikarjat -kulttuuriperintö ja geenivarat -hankkeessa. Ahlmanin osuus hankkeesta on pelillistää kolmen tunturirodun; norjalaisen STN:n, ruotsalaisen fjällkon ja suomalaisen pohjoissuomenkarjan historiaa ja jalostusta. Mobiilipeliä kehittävät Ahlmanilla peliartisti Laura Karppinen, pelialan moniosaaja Mikko Voima, projektipäällikkö Riitta Niiranen, pelialan koulutuspäällikkö Jari Yltävä ja peliteknologian opettaja Jaakko Väisänen.

Laura Karppinen on tutkijoilta saadun tiedon pohjalta mallintanut aikakauteen ja valittuihin maantieteellisiin sijainteihin soveltuvia rakennuksia, jotka pelivuosikymmenten vieriessä kehittyvät rakennusmateriaalien ja resurssien kasvamisen myötä. Peli alkaa noin 1800-luvun alusta, jolloin uudisraivaajat lehmiensä kanssa lähtevät hakemaan elantoaan karuilta syrjäseuduilta. Pelissä maatila elää kuviteltua elämää karjansa ja luonnon tuomien haasteiden kanssa; taudit ja puutos vaivaavat, onnea tuovat syntyvät vasikat ja hyvät satovuodet. Jos lehmät pärjäävät ja voivat hyvin, myös maatila ja elämä syrjässä mahdollistuu. Vuosikymmenten vieriessä eteenpäin tilan haasteet muuttuvat; resurssit näennäisesti kasvavat, mutta iskeekin sota, joka heittää kerätyn omaisuuden tuuleen ja pakottaa karjat ja ihmiset evakkoon. Sotien jälkeen alkaa hidas nousu, mutta mitä se tarkoittaa tunturirotujen kannalta? Onko peli jo menetetty? Pelissä pelaaja kohtaa jalostuksen tuomat muutokset ja haasteet sekä maatalouden yleisen kehityksen. Pärjäävätkö lehmät muutoksessa vai tuleeko painetta vaihtaa rotua tai vievätkö muut valinnat lehmät tilalta pois?

Rotujen kantakirjojen perustamisen aikaan yli sata vuotta sitten paikallisiin ympäristöihin hyvin sopeutuneet naudat olivat merkittävä elinkeino ja usein ainoa tulonlähde. Todellisessa elämässä STN ja fjällko ovat vaarantuneita rotuja ja pohjoissuomenkarja on uhanalainen. Rotujen häviämisen puolesta ollaan syystä jatkuvasti huolissaan. Mitä jos pelaamalla voisi nähdä toisen vaihtoehdon? Tuntureille sopeutuneet nautarodut halutaan säilyttää elinkelpoisina maataloustuotannossa, eli niiden avulla tuotetaan esimerkiksi maitoa ja lihaa. Tunturiroduille voidaan löytää elintila nykyisessä maataloudessa myös esimerkiksi maatilamatkailussa tai erikoistuotteiden kuten herkuttelujuustojen valmistuksessa.

Projektin rahoittajina toimivat Interreg Nord, Länsstyrelsen Norrbotten ja Lapin liitto aikavälillä 2019-2022.  Hankkeeseen kuuluu viisi pohjoismaista kumppania. Hanketta johtaa Pohjoismainen geenivarakeskus Nordgen. Peli on uusi tapa tuoda muiden osahankkeiden keräämiä tietoja uudella tavalla esille ja samalla rotuja yleisön tietoisuuteen. Peli toteutetaan alan opiskelijoille ja muille kiinnostuneille. Pelin julkaisun tavoiteaikataulu on kevät 2022. Julkaisun jälkeen se on saatavissa maksuttomasti sovelluskaupoista.

Teksti: Riitta Niiranen
Kuva: Vera Loimuvirta
Piirros: Laura Karppinen