Ahlmanin itäsuomenkarjan ruskea Neva lepuuttaa laitumellelaskun jälkeen päätään länsisuomenkarjan Miilun päällä. Kuva: Riitta Niiranen

Tuore tutkimus paljastaa länsisuomenkarjan lehmien maidon erityislaatuisuuden, joka mahdollistaa täysin uusien kaupallisten valmisteiden tuottamisen tulevaisuudessa. Maidossa on tutkimuksessa mukana olleiden muiden rotujen maitoon verrattuna poikkeuksellisen hyvä oligosakkaridikoostumus. Tätä ominaisuutta voitaisiin hyödyntää erikoismaitovalmisteissa, kuten äidinmaidonkorvikkeissa. Maidon oligosakkaridit vaikuttavat immuunijärjestelmän toimintaan ja toimivat probiootteina. Oligosakkarideja on monta eri tyyppiä, ja niiden kokonaismäärä maidossa oli tutkituissa roduissa valtarotuja suurempi.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat maitonäytteisiin, jotka on kerätty NordGenin koordinoimassa NordMilk-verkostohankkeessa vuosina 2016–2017. Suomesta tutkimuksessa oli mukana myös itäsuomenkarjaa toiselta pirkanmaalaiselta tilalta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan kahdeksan pohjoismaista ja baltialaista alkuperäisnautarotua. Oligosakkaridien pitoisuus tutkittiin ensimmäistä kertaa näistä roduista.

Ahlmanin länsisuomenkarjan elävästä geenipankkikarjasta on vuosien varrella tehty monta tutkimusta. Aiemmin maidon proteiineja tutkittaessa havaittiin, että länsisuomenkarjan kaseiiniproteiinityyppi on yleisimmin A2A2-muotoa. Tutkimukset viittaavat siihen, että tämä proteiinimuoto olisi maidosta monelle vatsaoireita saaville sopivaa maitoa. Maailmalla on myynnissä myös erikseen vain tätä proteiinityyppiä olevaa maitoa. Tutkimustieto aiheesta ei ole kuitenkaan kiistatonta.

Maidon erityislaatuinen koostumus antaa mahdollisuuksia tuotteistaa suomenkarjan maidosta erityistyyppisiä maitovalmisteita. Tämä taas voi tuoda suomenkarjaa lypsäville tiloille mahdollisuuden saada lisätuloja kompensoimaan valtarotuja pienempää maitotuotosta. Geneettisesti arvokkaiden ja uhanalaisten suomenkarjarotujen säilyminen mahdollistuu vain, jos niitä käytetään.

Katso täältä NordGenin tiedote!

 

Teksti ja kuva: Riitta Niiranen