PUUTARHAN SUUNNITTELU

Mathilda Langlet neuvoo puutarhan suunnittelijaa seuraavasti vuonna 1885 julkaistussa teoksessaan:

Puutarhaa suunnitellessa on tehtävä varmaksi säännöksi, ettei ota tähän tarpeeseen suurempaa alaa, kuin minkä kunnollisesti voi hoitaa. […] Jos on puutarhuri ja riittävästi työväkeä, tarvitsee tietysti ainoastaan ilmaista, miten kukin tahtoo puutarhansa olemaan. […] Jos on taasen väenpuute, eikä ole puutarhuria eikä ylipäänsä suuria varojakaan, voi kuitenkin hyvällä tahdolla hoitaa pientä, mutta somasti järjestettyä ja kunnollisesti ruokottua puutarhaa, josta, vaikk’ei niin kovin varhainkaan, eikä paljoa ennen muita, voi kuitenkin saada joitakuita hyviä vihanneksia sekä kukkasia, vaikkapa jokapäiväisempääkin laatua. Parhain opettaja on kokemus tässä, kuten kaikessa muussakin, mutta tämän kokemuksen saavuttamista helpoittaa aina joku määrä asiasta ennakolta hankittuja tietoja. Tässä on siis muistaminen, että periaatteiden ja opin toteuttamisessa, mitä kaikellaiseen maanviljelykseen tulee, on meneteltävä asianhaarojen mukaan, maanlaadun sekä seudun eri luonteen ja paikan, ilmojen, saatavilla olevan työvoiman y.m. mukaan.

Langlet, Mathilda: 1885. Perheenemännille kaupungissa ja maalla – Täydellinen käsikirja perhetalouden kaikilla aloilla.  Tampereen Kirjapaino Oy, Tampere.

 

Puutarhan suunnittelu talven hämärinä iltoina on miellyttävää puuhaa. Silloin on kuitenkin hyvä pitää mielessä Mathildan neuvot ja laatia suunnitelmat sen mukaan, kuinka paljon aikaa ja voimia puutarhan hoitamiseen on mahdollista käyttää. Jos pihapuutarha perustetaan kerralla, on sitä varten todennäköisesti olemassa joko ammattilaisen laatima tai itse tehty suunnitelma, joka helpottaa perustamistöiden aikataulun suunnittelua. Jos taas pihaa rakennetaan vaiheittain, on hyvä ottaa tehtäväksi kohtuullinen ala kerrallaan. Tällöin puutarhan perustaminen ja hoito eivät muodostu taakaksi, vaan ne ovat virkistävä ja nautinnollinen harrastus.

Puutarhaa suunniteltaessa on tarpeen huomioida puutarhan sijainti, maan laatu sekä valo- ja kosteusolosuhteet. Kasvit valitaan näiden seikkojen mukaan. Perinneperennoja kannattaa suosia puutarhassa niiden helppohoitoisuuden vuoksi. Useimmat perinnekasvit eivät vaadi yhtä ahkeraa lannoittamista, kastelua tai jakamista kuin jalostetut puutarhakasvit. Kasvualustan laatu ja oikea syvyys puille, pensaille ja perennoille on ratkaisevaa kasvien viihtymisen kannalta. Useimmat puutarhakasvit viihtyvät parhaiten yhtenäisissä, monilajisissa kasvillisuusalueissa, joissa rikkakasveille ei jää tilaa ja joissa tiheä lehtipeite pidättää kosteutta ja vähentää kastelun tarvetta.