OMENAPUIDEN LEIKKAAMINEN

Omenapuiden leikkaaminen on ajankohtaista maaliskuussa. Vuonna 1942 puutarhuria ohjeistettiin hedelmäpuiden leikkaamisessa seuraavasti:

Meillä eivät hedelmäpuut yleensä saa säännöllistä hoitoa. Tästä johtuu, että monet puut ovat huonon hoidon vuoksi muuttuneet sammalen, jäkälän ja monenlaisten tuholaisten sekä kasvitautien temmellyspaikoiksi. Latvukset ovat tiheitä kuin tuulenpesät. Hedelmät, mikäli niitä kasvaa, ovat pieniä ja mauttomia. Jos tällainen puu on alkuaan ollut kunnollisia hedelmiä tuottava ja jos se edelleen on terve, voidaan se vielä saada tuottavaksi puuksi. Vastaisessa tapauksessa se kiireimmiten on hakattava haloiksi, sillä halkoina se tuottaa suuremman hyödyn.

Hoitamattomien puiden parannusmenetelmä on seuraava: Latvuksesta sahataan pois kaikki tiheässä olevat haarat ja oksat. Harvennuksessa on pidettävä silmällä, että latvus kauttaaltaan tulee kohtuullisen harvaksi ja ilmavaksi. Pieniä versoja leikataan veitsellä. Sahaukset ja leikkaukset tehdään haarojen ja oksien tyvistä ja sopivista haarautumista. Yleensä pidetään määränä poistaa latvuksen sisään suuntautuvat oksat.

Tämän jälkeen puhdistetaan puu sammalista, jäkälistä ja irtokuoresta. Työ käy parhaiten puiden pinnan kosteana ollessa. Rungosta ja paksuista haaroista hangataan irtokuori ja loiskasvit lujasta lehtipuusta vuollun, keskiosasta kolmikulmaisen kaapimen avulla. On varottava hankaamasta rikki ehyttä, kasvavaa kuorta. Latvuksen yläosa puhdistetaan juuriharjalla ja karkealla säkkikankaalla. Kukkasilmujen tuhoutumista on vältettävä. Puhdistustyö sopii tehtäväksi kevättalvella, maaliskuun loppupuolella tai huhtikuun alussa.

Lehtonen, Väinö 1942: Puutarhakirja. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiön Kirjapaino.

 

Puutarhan vanhasta omenapuusta ei kannata tehdä muitta mutkitta polttopuita, vaan pyrkiä tervehdyttämään se varovaisesti leikkaamalla. Vanha omenapuu leikataan kevättalvella. Tavoitteena on matalahko ja ilmava puu, josta satoa on helpompi korjata ja jonka yläoksat eivät varjosta liikaa alaoksilla kypsyviä hedelmiä. Oksia leikataan muutama kerrallaan usean vuoden aikana. Liiallinen leikkaaminen saa aikaan rehevää versokasvua ja saattaa vaarantaa puun talveentumisen.

Puu madalletaan siten, että sopivan, vaakatasoon kasvavan oksan yläpuolinen osa puusta poistetaan. Kuivat, vahingoittuneet ja lohkeamisvaarassa olevat oksat poistetaan. Myös toisiaan hankaavat tai runkoon nähden terävässä kulmassa kasvavat oksat poistetaan. Pystykasvuiset ja kohti latvuksen sisäosaa kasvavat oksat voidaan niin ikään leikata pois. Oksatappeja ei tule jättää, mutta välittömästi oksan tyvellä sijaitseva oksakaulus jätetään puuhun. Siitä kasvava solukko peittää aikanaan leikkaushaavan. Kaikkien leikkauspintojen tulisi osoittaa alaviistoon, jotta vesi ei kerääntyisi niihin.

Puun rungolla ja oksilla kasvava jäkälä harjataan irti kevyesti pehmeällä harjalla ja kerätään pois puun tyveltä. Kuoren puhdistaminen tehdään suojasäällä, jolloin jäkälä irtoaa helposti eikä puun kuori vaurioidu sitä harjattaessa.

Lähteenä käytetty Anssi Krannilan ja Anne Paalon teosta ”Omenapuu” (WS Bookwell Oy:  Porvoo, 2010).