Riitta Niiranen

Projektipäällikkö
[email protected]
0505 707 505

MMM, Agronomi
Verkostoija, kehittäjä ja mahdollistaja alkutuotannon hankkeissa.

Tilaa hankkeiden uutiskirje täältä

3 MC – Pohjoiset tunturikarjat – kulttuuriperintö ja geenivarat

Yhteispohjoismaisen hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja tallentaa tietoa tunturirotujen historiasta,
kulttuuriperinteistä ja geenivaroista. Ahlmanin rooli on yhtenä toteuttajakumppanina rakentaa mobiilipeli, jossa tuodaan esille hankkeen muiden partnereiden tuottamaa tietoa esille.

Projektin rahoittajina toimivat Interreg Nord, Länsstyrelsen Norrbottenin ja Lapin liitto aikavälillä 2019-2022.  Hankkeeseen kuuluu viisi pohjoismaista kumppania.

Uudistava nautakarjatalous -koulutushanke

Uudistava nautakarjatalous on vuosina 2020-2022 toimiva koulutushanke, jossa nautakarjatuottajat tarkastelevat tuotantoaan uusista näkökulmista tilan ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyen. Koulutukseen osallistuvat oppivat kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, oppivat maan kasvukunnon parantamisesta ja hiilinielujen lisäämisestä, eläinten ja tuottajan hyvinvoinnista sekä osaavat huomioida kuluttajan ruokaketjun aktiivisena toimijana.

Tulevia aihepiirejä koulutuksissa ovat mm. vasikoiden hyvinvointi, nautojen kouluttaminen, rotaatiolaidunnus sekä holistic management. Koulutukset toteutetaan etänä, kunnes saamme jälleen kokoontua. Katso lisää etusivun tapahtumakalenterista tai Facebookista (Ahlman alkutuotanto)!
Katso hankkeesta lisää täältä.

Toimin hankkeessa projektipäällikkönä. Ota yhteyttä, jos haluat perustaa pienryhmän pirkanmaan alueen nautatilallisista tai olet kiinnostunut kouluttautumaan hankkeen aiheissa!

Violetti logo, Ahlman alkutuotanto

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hanke

Hankkeessa muodostetaan pilottiryhmiä kehittämään tiettyjä ruokaketjuja (esim. lammastalous, suomenkarjan tuotteistaminen, suoramyyntiverkostot ja Pirkanmaan Osuuskaupan suoratoimitukset).

Toimin hankkeessa nautatilojen pilottien asiantuntijana. Ota yhteyttä, jos haluat kehittää uuden tuotteen esim. suoramyynnin tarpeisiin yhdessä muiden tuottajien ja asiantuntijoiden kanssa!

Lue hankkeesta lisää täältä.

Hankkeen pilotit:

logo, sininen teksti, parasta pirkanmaalta

Parasta Pirkanmaalta -hanke

Ruokasektorin ja rajapintojen koordinaatiohanke. Hankkeen tehtävänä on kehittää ja edistää Pirkanmaan ruokasektorin ja ruokamatkailun toimintaa kokonaisuutena.

Lue lisää hankkeesta täältä.