Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana työpaikalla

Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana työpaikalla

Työpaikkaohjaajalla on vastuu opiskelijan oppimisesta työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana. Jakson tulee olla suunnitelmallista ja työtehtävien monipuolisia, jotta kyseenomaisen tutkinnon osan/ osien ammattitaitovaatimuksiin sekä arviointikriteereihin perustuva osaaminen pääsisi kehittymään. Oppijat ovat erilaisia ja jokaisen oppijan ohjaamiseen eivät päde samanlaiset menetelmät. Opiskelijat oppivat eri tavoin. Toinen hahmottaa asioita kokonaisuuksien kautta ja toinen haluaa lähteä liikkeelle pienistä yksityiskohdista. Opimme näkemällä, puhumalla, kuuntelemalla, koskemalla ja tekemällä, eli erilaisia aistikanavia käyttäen. Esimerkiksi toinen oppii paremmin kuuntelemalla, kun taas toinen itse lukemalla ja kirjoittamalla. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa oppia. Oppijat voivat myös käyttää useita aistikanavia samaan aikaan. 

Erityistä tukea tarvitsevat oppijat voivat tarvita esimerkiksi lisäaikaa tehtävien suorittamiseen, kirjalliset ohjeet tai lisäohjausta. Elämänhallintaongelmista kärsiville opiskelijoille saattaa pelkkä ajoissa paikalle ehtiminen tai itse liikkeelle lähteminen olla haaste. Hyvällä kannustuksella ja motivoinnilla haasteellisempienkin oppijoiden kanssa voidaan päästä hyviin tuloksiin. Erityistä tukea tarvitsevista oppijoista myöhemmin lisää.

Positiivinen ja kehittävä palaute lisäävät motivaatiota ja halua oppia lisää. Palautteen antamista on hyvä harjoitella. Kun muistetaan kertoa kehittävän (”negatiivisen”) palautteen kanssa jotain positiivista palautetta, jää oppijalle positiivinen mieli oppimistilanteesta. Jakson aikana on hyvä peilata osaamista ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin ja antaa palautetta siitä, mitä vielä on kehitettävää, jotta haluttu osaaminen saavutettaisiin näyttöön mennessä.

Voit käyttää apunasi Mestari-hankkeen itsearviointityökalua.

Mestarihanke Itsearviointityökalu