Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Työpaikkaohjaaja-koulutus

Työpaikkaohjaaja-koulutus

Opetushallituksen suosituksena on, että mahdollisimman moni työpaikkaohjaaja kävisi työpaikkaohjaajakoulutuksen, mikä lisää työpaikkaohjaajien arvioinnin ja ohjaamisen osaamista, oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä sekä samalla kehittää työyhteisöjä. Työpaikkaohjaajat tarvitsevat usein myös taitoja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja nykyään enemmän myös monikulttuuristen oppijoiden ohjaamiseen.

Näillä sivustoilla on käytetty paljon viittauksia ja linkkejä Ohjaan.fi -sivustoille, jotka on rakennettu työpaikkaohjaajien tueksi. Paljon viitataan myös Opetushallituksen luomille sivustoille sekä lakiteksteihin. Sivuilta löytyy lisäksi muita linkkejä hyödyllisiin materiaaleihin ja videoita oppimisen tueksi. Jokaisella sivulla on tehtävä, jonka tarkoituksena on saada aikaan pientä pähkinää purtavaksi. On suunniteltu, että materiaaleissa edetään järjestyksessä. Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaalien lisäksi opintoihin sisältyvät myös Arvioijakoulutuksen materiaalit (Löytyvät Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaalien alapuolelta). Kun kaikki materiaalit ja tehtävät on käyty läpi, on aika suorittaa osaamistestit: Työpaikkaohjaajakoulutuksen ja arvioijakoulutuksen osaamistestit (löytyvät valikosta alimmaisena).

Työpaikkaohjaajakoulutus on suunniteltu 5 osaamispisteen laajuiseksi, mikä tarkoittaa noin 100 opiskelutuntia. Sinulla voi olla ennestään jo paljon ohjaamiskokemusta ja osaamista, joten tuntimäärä voi hyvin olla paljon pienempi. Voit työstää tehtäviä ja opiskella materiaaleja omaan tahtiin.

 

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS (5 osaamispistettä)

1. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

  • Tuntee tutkintorakenteen ja koulutuksen järjestämismuodot
  • Tuntee oman ammattialansa tutkintojen perusteet
  • Osaa suunnitella työpaikalla järjestettävää koulutusta
  • Osaa suunnitella näyttöjä yhteistyössä koulutuksen järjestäjän tai näytön järjestäjän kanssa
  • Tiedottaa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta
  • Kehittää omaa työtään työpaikkaohjaajana

2. Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa

  • Perehdyttää opiskelijan
  • Ohjata opiskelijan oppimista
  • Arvioida opiskelijan oppimista

3. Opiskelijan osaamisen arviointi

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa

  • Arvioida opiskelijan osaamista näytössä