Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Taustalla ohjaavat lait, säädökset ja sopimukset

Taustalla ohjaavat lait, säädökset ja sopimukset

TEHTÄVÄ

Mikä työehtosopimus määrää alallasi? Pohdi, mitkä ovat keskeisiä työehtosopimuksen asioita, jotka opiskelijan tulee tietää ja joita myös opiskelijan kohdalla tulee noudattaa. Mitä erityissäädöksiä alallasi on? Kirjaa tärkeät kohdat ylös opiskelijan perehdytystä varten.
Millaiset työturvallisuusmääräykset ovat keskeisiä opiskelijan kanssa toimiessa? Mitä erityistä on säädetty nuorista työntekijöistä/ opiskelijoista työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa? Merkitse ylös tärkeät työturvallisuuteen liittyvät asiat.
Päivitä/ perehdy työpaikallasi olevaan perehdytyslomakkeeseen/ kansioon. Mikäli perehdytysmateriaalia ei löydy, tässä vaiheessa on hyvä tilaisuus laatia sellainen. Kuvaa perehdytyskansioon keskeisemmät työpaikallasi tapahtuvat työprosessit, esimerkiksi kaavion muodossa. Selkeät ohjeet lisäävät laatua ja turvallisuutta. Seuraavaksi voit katsastaa perehdytyslomakkeen sisältöesimerkkiä (alla).

OPISKELIJAN PEREHDYTYSLOMAKKEEN SISÄLTÖÄ (ESIMERKKI)

Työaika ja työvuorot

 • Työaika ja työvuorot
 • Ruoka- ja kahvitauot
 • Poissaolot ja poissaoloista ilmoittaminen

Organisaatio ja henkilökunta

 • Organisaatio
 • Toimipisteet ja työntekijät
 • Oma esimies
 • Oma työpiste
 • Sosiaalitilat

Toiminta ja asiakkaat

 • Toiminta-ajatus ja liikeidea
 • Asiakkaat
 • Tärkeät asiat / arvot

Tiet ja kulkureitit

 • Eri osastojen ja tilojen sijainti
 • Kulkeminen ja kulunvalvonta
 • Avaimet
 • Varastot ja säilytystilat
 • Jätehuolto

Toimintatavat

 • Työvaatetus
 • Ulkoinen olemus
 • Siisteys, järjestys ja hygienia
 • Tietoturvallisuus
 • Laatu- ja toiminta-asiakirja, työohjeet

Työsuojelu ja työturvallisuus

 • Työehtosopimus
 • Työturvallisuusohjeet ja turvalliset työtavat
 • Paloturvallisuusohjeet ja sammutusvälineet
 • Ensiapuohjeet
 • Toiminta tapaturman tai tulipalon sattuessa
 • Toiminta väkivalta- ja uhkatilanteissa
 • Hätäpoistumistiet
 • Hätäpuhelinnumerot
 • Henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttö
 • Ilmoitus työsuojeluviranomaisille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (alle 18-vuotiaat)
 • Työhygienia
 • Työergonomia

Oma tehtävä

 • Työtehtävät ja vastuualueet
 • Työn laatuvaatimukset
 • Oman työn merkitys kokonaisuuteen
 • Yhteistyö ja toisten avustaminen, tiimissä työskentely
 • Puhelimen ja tietokoneen käyttö

Muut asiat (työpaikan pelisäännöt)

 • Oman puhelimen käyttö työpaikalla
 • Työ- ja toimintakyvyn ylläpito
 • Tietoturvallisuus ja salassapito
 • Sosiaalisen median käyttö työpaikalla
 • Tupakointi
 • Toiminta ongelmatapauksissa
 • Muut tärkeät asiat
Listaa seuraavat turvallisuuteen liittyvät asiat, merkitse niihin perehdytyspäivämäärä ja opiskelijan sekä perehdyttäjän allekirjoitukset.
 • Kone- ja laiteturvallisuus
  Listaa opiskelijan käytössä olevat koneet ja laitteet (kone/ laite, merkki/ malli) ja perehdytä opiskelija niiden turvalliseen käyttöön (käyttöturvallisuusohjeet)
 • Vaarallisten aineiden käyttö
  Listaa opiskelijan käytössä olevat vaaralliset aineet ja perehdytä opiskelija niiden turvalliseen käyttöön (varoitukset)
 • Kemialliset, fyysiset ja biologiset tekijät
  Listaa tekijät ja käy ne opiskelijan kanssa läpi
  Allekirjoittakaa ja päivätkää perehdyttämislomake. Lomake tulisi käydä läpi heti sopimusjakson alussa, koska monet lomakkeella olevat asiat ovat lakisääteisiä ja täytyy kertoa myös vakuutusten takia.
Työpaikkaohjaaja perehdyttäjänä INFO

VAKUUTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN AIKANA:

Eri oppilaitoksissa saattaa olla erilaisia käytäntöjä, joten kannattaa tutustua hyvissä ajoin niihin. Alla on kerrottu, miten vakuutusasiat on hoidettu Ahlmanilla.

 • Opiskelijalla on oppilaitoksen tarjoama tapaturmavakuutus opiskeluajan lisäksi myös koulutussopimusjaksolla. Tapaturman sattuessa opiskelijan on viipymättä otettava yhteys oppilaitokseen (Ahlmanin opintotoimistoon), jotta vahinkoilmoitus voidaan tehdä. Opintotoimisto antaa opiskelijalle vakuutusnumeron, joka kerrotaan lääkäriasemalla.
 • Lähtökohtaisesti pyritään siihen, että myös työpaikalla ovat vastuuvakuutukset työntekijöiden/ opiskelijoiden osalta voimassa.
 • Oppilaitoksella on yritysvakuutus, joka korvaa koulutussopimusjaksolla tapahtuneen esinevahingon.
 • Oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija kuuluu kokonaan työpaikan vakuutusten piiriin.