Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Suunnittelu ja henkilökohtaistaminen

Suunnittelu ja henkilökohtaistaminen

TEHTÄVÄ

Suunnittelu

Kartoita opiskelijan aikaisempi osaaminen, ja millaisilla menetelmillä hän oppii. Suunnittele, millaisilla välineillä ja menetelmillä ohjaat opiskelijaa hänen työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa. Milloin opiskelija saa harjoitella eri työtehtäviä? Suunnittelussa voi hyvin käyttää projektikalenteria. Millaista yhteistyötä oppilaitoksen kanssa voitaisiin tehdä ja mitä odotuksia työpaikalla on kyseenomaisen tutkinnon koulutukselta ja opiskelijoiden osaamiselta? Voitaisiinko jotain opetusta lisätä tai vähentää? Oppilaitoksen on noudatettava tutkinnon perusteita ja tarjottava koulutus sen mukaan, mutta työpaikalla voi olla hyviä vinkkejä opetuksen sisällöistä ja niiden toteuttamisesta. Koulutetaanhan opiskelijoita työelämää varten.

Pohdi, olisiko työpaikalla jotain kehittämistehtäviä tai projekteja, joita opiskelija voisi työstää, esimerkiksi ohjeiden laatimista.

Henkilökohtaistaminen

Selvitä, mikä on HOKS ja millainen linkki HOKSilla on työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen?

Mitä tarkoittaa osaamisperusteisuus?

SUUNNITTELU

Onnistunut työpaikalla tapahtuva koulutus tai oppisopimuskoulutus ovat suunniteltuja ja tavoitteellisia. Suunnitellut työtehtävät ovat monipuolisia ja ammattitaitovaatimuksia kehittäviä. Opiskelijaa ei tule katsoa vain ja ainoastaan ilmaiseksi lisätyövoimaksi, joka suorittaa pelkkää siivousta, vaan opiskelijan pitää päästä tekemään monipuolisesti työpaikalla suoritettavia työtehtäviä. Työpaikka ja oppilaitos tekevät yhteistyötä ja toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilaitos saa työelämältä arvokasta tietoa opetuksen tarpeista ja työpaikka puolestaan uutta tietoa alasta. Erilasten oppijoiden kohdalla työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelun ja oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyön merkitys korostuvat entisestään.

Mihin suunnittelua tarvitaan? | Ohjaan.fi

HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOKS eli Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Sen laadinnasta vastaa koulutuksen järjestäjä ja se työstetään opiskelijan kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa mukana on lisäksi työpaikan edustaja. HOKSissa tulee näkyä

  • Tiedot aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa
  • Tarvittavan uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt
  • Osaamisen kehittyminen ja osoittaminen sekä
  • Yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet.

Koulutussopimusjaksolla työpaikkaohjaaja ei osallistu henkilökohtaistamiseen, mutta hänen tulee olla tietoinen opiskelijan koulutusjaksokohtaisista tavoitteista ja suunnitelluista työtehtävissä. Tässä on tärkeää käyttää apuna myös työpaikkaohjaajaa, joka tietää, mitä työtehtäviä työpaikassa voidaan suorittaa. Työtehtävät kirjataan allekirjoitettavaan koulutussopimukseen.

Henkilökohtaistaminen – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö