Osaamisen arviointi

TEHTÄVÄ

Pohdit jo, mitä tarkoittaa oppimisen arviointi. Vertaile oppimisen arviointia ja osaamisen arviointia toisiinsa. Miten ne eroavat toisistaan? Pohdi, millaisia vastuita ja velvollisuuksia sekä esteellisyyttä näytön arvioijalla on/ saattaa olla, ja mitä pitää ottaa huomioon myös näytön jälkeen (materiaalien säilytys yms.).

Tutustu tässä vaiheessa lisäksi arvioija-koulutuksen materiaaleihin, joissa kerrotaan osaamisen arvioinnista eli näytöistä ja niihin liittyvistä seikoista.