Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Miten opiskelija oppii?

Miten opiskelija oppii?

TEHTÄVÄ

Tutustu oppimistyyleihin lisää ja testaa oma tyylisi alla olevien linkkien kautta. Vertaili erilaisia oppimistyylejä ja pohdi, miten ne käytännössä ilmenevät. Pohdi myös, millaiset asiat sinua motivoivat työssäsi/ uuden oppimisessa/ opiskelussa.

 

OPISKELIJAN MOTIVAATIO JA TAVOITTEET

Motivaatio ja tavoitteet vaikuttavat suuresti opiskelijan suoritukseen. Ohjaajan on tärkeää löytää keinoja saada opiskelija onnistumaan ja onnistumisten kautta kohottamaan motivaatiotaan. Positiivinen palaute pienestäkin kehityksestä vahvistaa onnistumisen tunnetta.

 

OPPIMISTYYLIT

Auditiivinen oppimistyyli – kuulohavaintoihin perustuva oppiminen; usein oppija toistaa mielessään kuulemaansa, nauttii vuoropuhelusta
Visuaalinen oppimistyyli – näköhavaintoon perustuva oppiminen; tallentaa ja muistelee asioita kuvina
Kinesteettinen ja taktiilinen oppimistyyli – liikkeeseen ja tuntohavaintoihin perustuva oppiminen; kokemuksen kautta oppiminen, miltä asia, liike tai esine tuntui?

KOKEMUKSELLISEN OPPIMISEN OPPIMISTYYLIT

  • Osallistuja
  • Tarkkailija
  • Päättelijä
  • Toteuttaja

Alla olevista linkeistä löydät lisää tietoa kokemuksellisesta oppimisesta ja pääset tekemään oppimistyylitestin.

Kokemuksellisen oppimisen oppimistyylit
Oppimistyylien arviointitesti

LÄHTEET

Köngäs, M. Kielitaitoa kaikille. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. (toim.) Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. WSOY Oppimateriaalit Oy: Helsinki.

http://www.tenviesti.fi/oppimistyylienkuvaus.htm