Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Erityistä tukea tarvitsevat oppijat

Erityistä tukea tarvitsevat oppijat

TEHTÄVÄ

Tutustu alla olevaan tekstiin ja linkkeihin ja pohdi, millaisia erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita olet omalla työpaikalla tavannut ja millaisilla menetelmillä heitä on ohjattu. Myös työntekijöiden joukossa voi olla henkilöitä, jotka erityistarpeidensa vuoksi tarvitsevat esimerkiksi erityisen selkeät ohjeet.

Osa opiskelijoista tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, joten työpaikkaohjaajat törmäävät tukea tarvitseviin opiskelijoihin myös työpaikoilla järjestettävässä koulutuksessa (ennen reformia puhuttiin työssäoppimisesta). Erityistä tukea saaville opiskelijoille tehdään HOJKS eli henkilökohtainen opintojen järjestämissuunnitelma, johon kirjataan millaista tukea opiskelija tarvitsee. On arvioitu, että noin 20-25 % suomalaisista on erityisiä oppijoita. Oppimisvaikeuksia saattaa ilmetä myös päällekkäisinä, eli useampaa oppimisvaikeutta samaan aikaan. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat tarvita esimerkiksi erilaisia ohjausmenetelmiä ja -tapoja sekä apuvälineitä.

Vastuuvalmentajan (eli ohjaavan opettajan) kanssa keskustellaan mahdollisista tukitoimista ja seurannasta. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat vaativat usein tiiviimpää yhteistyötä vastuuvalmentajan kanssa. Oppimisvaikeudet ja muut haasteet on yleensä tunnistettu jo ennen työpaikalla tapahtuvaa koulutusta tai näyttöä, mutta mikäli ne havaitaan vasta työpaikalla, kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman pian opiskelijan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen vastuuopettajaan, ja sopia tarvittavista tukitoimista. On hyvä muistaa, että erilaisella oppijallakin on omat vahvuutensa. Ei puhuta vaikeista, vaan haastavista oppijoista.

OPPIMISVAIKEUDET
 • Kielten oppimisen vaikeudet
 • Lukivaikeudet
 • Matematiikan oppimisvaikeudet
 • Kielellinen kehitys
 • Motoriset vaikeudet
 • Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet
LISÄKSI
 • Mielenterveysongelmat
 • Elämänhallinnan ongelmat
 • Erilaiset vammat
OPPIMISVAIKEUKSIEN TUKEMISEN ESIMERKKEJÄ
 • Ohjauksen korostuminen (selkeys, kirjalliset ohjeet, toistot)
 • Ohjeet selkeällä fontilla, värillinen ja mattapintainen paperi
 • Riittävästi aikaa
 • Kiireettömyys
 • Miellekartat
 • Äänikirjat
 • Muistisäännöt
 • Työilmapiirillä suuri merkitys
 • Motivaation nostaminen/ ylläpitäminen
 • Positiivinen palaute on merkittävää
 • Tehtävän paloittelu pienempiin osiin (ei anneta koko kakkua kerralla)
 • Oppimisvaikeuksiin on saatavilla monenlaisia apuvälineitä, kuten värikalvot ja viivottimiset lukemisen tueksi, skannaavia kyniä, sanelin yms.
 • Vastuu yksilöllisten valmiuksien mukaan

Onnistuneesti työelämään –oppaasta löydät vinkkejä erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan/ työntekijän ohjaamiseen.

LISÄÄ MATERIAALIA

Niilo Mäki Instituutti: Tietoa oppimisesta ja oppimisvaikeuksista

oppimisvaikeus.fi: Tukea opiskeluun

Eperusteet: Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

LÄHTEET

Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. 2008. (toim.) Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. Helsinki: WSOY.

Erilaisen oppijan käsikirja – luvuista lakeihin, kuntoutuksesta keinoihin. 2007. (toim.) Hämäläinen, R., Liias, S., Taarna, V. & Valkama, A. Helsinki: Erilaisten oppijoiden liitto ry.