Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Hankkeet/Päättyneet hankkeet

HOPE OSK -hanke, 2013 – 2014

HOPE OSK -hanke oli 16 koulutuksenjärjestäjän verkostohanke, jota koordinoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaitosten yhteydessä toimivia yrittäjyyden ja ammatillisen oppimisen yhdistäviä osuuskuntia pedagogisiksi oppimisympäristöiksi. Osuuskunnat ovat työkaluja ammatillisille opettajille ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä oppijoille.

Tavoitteena oli integroida osuuskuntatoiminta opetukseen siten, että siitä kertyy opintoviikkoja. Oppimisen tahdin määrittelivät aidot työelämäprojektit ja niiden aikataulut. Osuuskunta toimi ammatillisen osaamisen kehittämisen muotona mahdollistaen sekä tiimioppimisen että yksilölliset opinpolut.

 

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

HOPE YTY -hanke 2014 – 2015

OPETOP-ammattiopettajan työelämäosaaminen oli kolmen yksityisen oppilaitoksen (Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen, Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Ahlmanin ammattiopiston) yhteishanke. Hanketta hallinnoi Ahlmanin koulun Säätiö. Hankkeen tavoitteena oli, että 1.1.2010 – 30.6.2014 välisenä aikana noin 40 opettajaa osallistuu kahden kuukauden mittaiselle työelämäjaksolle.

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

OPETOP hanke 2010 –2014, ESR-hanke

OPETOP-ammattiopettajan työelämäosaaminen oli kolmen yksityisen oppilaitoksen (Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen, Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Ahlmanin ammattiopiston) yhteishanke. Hanketta hallinnoi Ahlmanin koulun Säätiö. Hankkeen tavoitteena oli, että 1.1.2010 – 30.6.2014 välisenä aikana noin 40 opettajaa osallistuu kahden kuukauden mittaiselle työelämäjaksolle.

PYRI 2-hanke 2012 – 2013

Pirkanmaan yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämishanke toiselle asteelle PYRI 2
-hankkeen aikana kehitettiin yrittäjyyden opiskeluun mobiilioppimisen, sosiaalisen median ja pilvioppimisen pedagogisia käytänteitä.

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.