Tulosta laadulla -hanke

Opetushallituksen rahoittamassa Tulosta laadulla -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaisia laadunhallinnan sisältöjä vastaamaan ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa. Hankkeen tavoitteena on Ahlmanin osalta:

Painopiste 1, laadunhallinta on kokonaisvaltaista: Hankkeen avulla kehitetään sisäinen arviointimalli, jolla arvioidaan johtamisen-, koulutus- ja työelämäpalveluiden, oppimisympäristöjen sekä tukitoimintojen prosessit ja toimintamallit. Oppimisympäristön edustajia ja prosessien omistajia koulutetaan sisäisen arvioinnin vastuuhenkilöiksi ja arvioinnin tekijöiksi. Oppilaitoksen laadunhallintaan liittyviä käytänteitä ja opastuksia perehdytetään sisäisten arviointien tekemisen avulla muulle henkilöstölle.

Painopiste 4, toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti: muokataan tiedolla johtamisen mittaristot oppilaitoksen ja laatustrategian mukaiseksi. Johdon katselmusten toimintamalli vakiinnutetaan ja tuloskortti visualisoidaan. Tuloskortin mukaiset tavoitteet tehdään koko henkilöstölle näkyviksi tavoitteiksi.

Aikataulu:

1.1.2020 – 31.12.2021

Päätoteuttaja / hankkeen koordinaattori:

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO

Yhteistyökumppanit:

Ahlmanin koulun Säätiö, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Hevosopisto Oy/ Ypäjän Hevosopisto

Hämeen ammatti-instituutti (HAMI)

Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia (Tavastia)

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Forssan ammatti-instituutti (LHKK)

SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky)

Lisätietoja:

Terhi Kihlström, apulaisrehtori, Ahlmanin koulun Säätiö sr ([email protected])

Sosiaalinen media: #tulostalaadulla